Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
:. Книгомрежа  Анотации на нови книги: RSS абонамент!
Каталози
:. По дати : Декември  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook!  Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Среавни цени с Книгосвят във Facebook!
:. Книги втора ръка  Книги за четене Варна
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни
БИБЛИОГРАФИЯ

НЕВЯНА ДОНЧЕВА-ПАНАЙОТОВА

web

 КНИГИ

1981

Киприан. Старобългарски и староруски книжовник. София: Наука и изкуство, 1981, 225 с.
Книгата е пръв монографичен труд за митрополит Киприан ­ един от най-бележитите представители на Търновската книжовна школа и на българо-руското културно и литературно общуване в края на ХIV и началото на ХV век. Въз основа на известни и новооткрити от авторката изворови материали и литературни произведения на писателя се проследява жизненият път на митрополит Киприан, неговата многостранна обществено-политическа, църковно-административна, книжовно-реформаторска и литературно-творческа дейност.

1983

Житие на Стефан Дечански от Григорий Цамблак. София: БАН, 1983. 327 с. /в съавторство с Г. Данчев, А. Давидов, П. Ковачева, Т. Генчева/.
Книгата съдържа критично издание на Рилския препис на едно от най-важните Цамблакови произведения, археографско описание на известните преписи, превод на съвременен български език, студии за литературните и езиковите особености на творбата и речник-индекс.

1995

Словото на Григорий Цамблак за митрополит Киприан. Велико Търново: ПИК, 1995, 125 с.
В книгата е включена научна студия за текстологическите и историколитературните проблеми, свързани с едно от най-значителните, но непроучени цялостно произведения на Григорий Цамблак, придружена от публикация на старобългарския му текст, успореден превод на съвременен български език и факсимилно възпроизвеждане на единствения препис на творбата от ХVI в.

1998

Аджарски книжовници ­ илюстратори от ХVII век. Велико Търново: 1998, 128 с.
Книгата е пръв опит за по-цялостно проучване на книжовно-преписваческото и орнаментаторско-илюстраторското дело на аджарските творци от ХVII в., между които най-видни са поп Йовко, даскал Недялко и синът му даскал Филип. Създадените от тях ръкописи в с. Аджар (днес Свежен), Карловско, са характеризирани в палеографски, историко-литературен и изкуствоведски аспект.

 СТАТИИ

1971

Петко Рачев Славейков и старата българска литерату ра. // Лит. мисъл, 1971, № 3, 81-94.

1973

Образът на Киприан в Похвалното слово за него от Григорий Цамблак. // Търновска книжовна школа. София: БАН, 1973, 501-509.

Българската позиция в обществената дейност и в литературното творчество на Григорий Цамблак. // Славистични проучвания. Сборник в чест на VII Международен славистичен конгрес. 1973, 249-259.

1974

Среднобългарски ръкописи в библиотеката на Великотърновската митрополия. // Тр. на Великот. унив. "Кирил и Методий", т. Х, кн. I, 1974, 361-396.

1977

Неизвестно "Похвално слово за митрополит Петър" от Киприан Цамблак. Изследване и текст. // Старобълг. лит., кн. 2. Българо-руски литературни връзки през средновековието. София: БАН, 1977, 136-157.

По въпроса за родството между митрополит Киприан и Григорий Цамблак . // Старобълг. лит., 1977, № 3, 136-157.

1978

"Похвално слово за Киприан" от Григорий Цамблак. // Лит. мисъл, 1978, № 4, 86-106.

За ролята и мястото на Търновската книжовна школа в българо-руските литературни връзки през ХIV-ХV век. // Славистични проучвания. Сборник в чест на ХVIII Международен славистичен конгрес. Велико Търново, 1978, 269-279.

1980

Цикъл произведения за митрополит Петър от Киприан. // Търновска книжовна школа. Т. 2. Ученици и последователи на Евтимий Търновски. София: БАН, 1980, 143-155.

1981

Легендата за покръстването на българите от Кирил и Методий във възрожденската литература. // Константин-Кирил Философ. Материали от научните конференции по случай 1150-годишнината от рождението му. София: БАН, 1981, 254-267.

1982

Черноризец Храбър и Паисий Хилендарски - исторически и литературни аналогии. // Лит. мисъл, 1982, № 2, 78-86.

Книжовното и илюстраторско дело на даскал Недялко и сина му даскал Филип от втората половина на ХVII век. // Старобълг. лит., 1982, № 11, с. 80-100.

Поетика и стилистика на житието и похвалното слово за митрополит Петър от Киприан. // Руско-балкански културни връзки през средновековието. София: БАН, 1982, 191-206.

Художествена украса на аджарските ръкописи от ХVII век. // 1300 години Българска държава. Велико Търново, 1982, 149-166.

1984

Сборниците "Книга Григория Цамблака"­ възникване, съдържание, разпространение. // Търновска нижовна школа. Т. 3. Григорий Цамблак // живот и творчество. София: БАН, 1984, 29-50.

1985

Руският илюстриран ръкописен свод от ХVI век за Григорий Цамблак. // Търновска книжовна школа. Т. 4. Културно развитие на българската държава - краят на ХII-ХIV век. София, 1985, 76-84.

1988

Търновската книжовна школа и българо-руската литературна общност през ХIV-ХV в. // Славянска филология, т. ХХ, 1988.

1992

Руските летописи за Търновската трагедия през 1393 г. и делото на митрополит Киприан. // Турските завоевания и съдбата на Балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХIV-ХVIII в. Велико Търново, 1992, 329-335.

1993

Украса и художествено своеобразие на аджарските дамаскини от ХVII в. // Проглас, г. II, 1993, № 2, 23-32; № 3, 26-43.

Григорий Цамблак, Йосиф Волоцки и някои аспекти на византийско-славянските литературни отношения. // Славистични проучвания. Велико Търново, 1993, 181-189.

1994

Търновската книжовна школа в научните изследвания на проф. д-р Пеньо Русев. // Търновска книжовна школа. Т. 5. Паметници. Поетика. Историография. Велико Търново, 1994, 9-14.

Староруските летописи за Григорий Цамблак. // Търновска книжовна школа. Т. 5. Паметници. Поетика. Историография. Велико Търново, 1994, 77-92.

Молебен канон за митрополит Петър от Киприан. // Историко-археологически изследвания. В памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. Велико Търново, 1994, 217-235.

1995

Карловско-аджарската книжовна и орнаментална школа през ХVII век. // Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. Т. II. Литературознание. 20 години Българска филология в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Пловдив, 1995, 297-302.

1996

Митрополит Киприан за взаимоотношенията между църковната и държавната власт. // Бог и цар в българската история. Пловдив, 1996, 169-174.

1998

Патриарх Евтимий и митрополит Киприан - жизнени и творчески връзки. // Патриарх Евтимий Търновски и неговото време (Материали от национална научна сесия "600 години от заточението на св. Евтимий, патриарх Търновски". В. Търново, 6 октомври 1993 г.). Велико Търново, 1998, 31-42.

Культурный диалог между Болгарией и Россией в ХIV-ХV веках. // Россия и Запад. Диалог культур, вып. 5. Москва, 1998, 16-22.

Приносът на акад. Йордан Иванов за проучване на българо-руските литературни връзки през средновековието. // Изв. на историческия музей Кюстендил. т. V. (Кюстендил '93). София, 1998, 5-9.

1999

Неизвестно (трето) Похвално слово за великомъченик Георги Победоносец от Григорий Цамблак. // Търновска книжовна школа. Т. 6. Българската литература и изкуство от търновския период в историята на православния свят. Велико Търново, 1999, 19-38.

 

 

© Невяна Дончева-Панайотова
=============================
© Електронно списание LiterNet, 22.05.2001, № 5 (6)