Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
:. Книгомрежа  Анотации на нови книги: RSS абонамент!
Каталози
:. По дати : Декември  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook!  Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Среавни цени с Книгосвят във Facebook!
:. Книги втора ръка  Книги за четене Варна
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни
БИБЛИОГРАФИЯ

ГЕОРГИ ДАНЧЕВ

КНИГИ
1966

Петко Славейков. Поглед върху най-хубавото от творчеството му. София: Народна просвета, 1966, 116 с. (Библ. "Литературни разбори").
В книгата се разглеждат по-важни моменти от биографията на П. Р. Славейков. Повече място е отделено на неговото творчество ­ на ранните му произведения, гражданската му лирика, сатиричните му творби и на поемите "Бойка войвода" и "Изворът на белоногата".

1969

Владислав Граматик - книжовник и писател. [Монография]. София: БАН, 1969. 148 с.
Това е първото монографично изследване за Вл. Граматик, публикувано в България. Делото му е разгледано в два дяла ­ "Вл. Граматик ­ преписвач и съставител на сборници" и " Вл. Граматик ­ автор на оригинални произведения". Отделено е внимание на тревожната епоха, в която живее и твори този виден представител на нашата литература от ХV в.

1971

Похвално слово за Евтимий от Григорий Цамблак. [Текст, прев. и лит.-ез. изследване]. София: БАН, 1971, 488 с. (Авт.: Пеньо Русев, Иван Гълъбов, Ангел Давидов и Георги Данчев)

1979

Димитър Кантакузин [Монография]. София: Наука и изкуство, 1979, 212 с.
В монографичното изследване са разгледани историческите събития, на които е бил свидетел Д. Кантакузин, с цел да се изясни смисълът и характерът на неговото творчество. Специална глава е посветена на поета Кантакузин, автор на "Молитва към св. Богородица", както и на агиографа Кантакузин, автор на "Житие с малка похвала на св. Иван Рилски".

1983

Житие на Стефан Дечански от Григорий Цамблак. София: БАН, 1983, 326 с. (Автори: А. Давидов, Г. Данчев, Н. Дончева-Панайотова, П. Ковачева и Т. Генчева).
Изследването съдържа непубликуван препис (Рилския) на едно от най-важните Цамблакови произведения. Чрез езиковия анализ се разкрива влиянието на Григорий Цамблак при оформянето на старобългарския книжовен език. Както езиково-литературната характеристика, така и преводът се правят за пръв път в нашата научна литература.

Страници из историята на Търновската книжовна школа. [Сб. статии и студии]. София: Наука и изкуство, 1983, 256 с.
Книгата е посветена на Търновската книжовна школа, на богатото литературно наследство, на художествените литературнотворчески принципи, на традициите в България и извън нея. Анализират се особеностите на българската литература от последната четвърт на ХIV в. до втората половина на ХV в.

1989

Димитър Кантакузин. Събрани съчинения. София: БАН, 1989, 171 с. (Съставители: Боньо Ангелов, Георги Данчев, Стефан Кожухаров и Георги Петков).
В книгата са поместени текстовете на най-значителните съчинения на Димитър Кантакузин, както и археографски бележки и разночетения към тях.

СТАТИИ

1964

Жената в хайдушките песни. // Бълг. език и лититература, 1964, № 5, 28-37.

1965

Две неизвестни стихотворения от началото на новобългарската поезия. // Литературна мисъл, 1965, № 1, 144-152.

За поетиката на хайдушките народни песни. // Трудове на Висшия педагогически институт "Братя Кирил и Методий", 2, 1965, 231-270.

П. Р. Славейков - първият български поет-сатирик. // Бълг. език и лититература, 1965, № 2, 3-12.

Ръкописен сборник от началото на XIX в. // Известия на Института за литература, 16, 1965, 129-134.

1966

Кога е роден Петко Славейков? // Език и литература, 1966, № 3, 80-83.

Рилската повест на Владислав Граматик и споровете около двете й редакции. // Трудове на Висшия педагогически институт "Братя Кирил и Методий", 3, 1966, № 1, 49-86.

1967

Jедан непознат документ о Владиславу Граматику. // Прилози за книжевност, jезик, историjу и фолклор, Београд, 33, 1967, № 1-2, 49-55.

Неизвестен севлиевски книжовник и стихотворец. // Севлиево и Севлиевският край. Кн. 1. София, 1967, 116-119.

Traduceriale ale Alexandrieei din limba Romana on limba Bulgaria. // Romanoslavika, 1967, № 15, 109-118.

1970

К биографии Владислава Граматика. // Etudes balkaniques, 1970, № 4, 72-91.

1971

Делото на Кирил и Методий и демократичните движения в Средновековна България. // Константин-Кирил Философ. София, 1971, 97-108 (В съавторство с Пеньо Русев и Ангел Давидов).

1972

Неизвестен препис на "Похвално слово за Димитър Солунски" от Димитър Кантакузин. // Известия на Института за литература, 21, 1972, 67-78.

1972

По стъпките на акад. Михаил Арнаудов в Еленско. // Проблеми на бълг. фолклор, 1972, № 1, 67-72.

1973

Димитър Кантакузин и неговото време. // Филологически студии. София, 1973, 281- 342.

Нова редакция на Рилската повест от Владислав Граматик. // Славистични проучвания, София, 1973, 215-232.

Разказите за съдбата на мощите на светците в старите южнославянски литератури. // Славянска филология. Т. 8. София, 1973, 299-312.

1974

Д-р Петър Берон - виден реформатор на българското просветно дело. // Petгr Beron (1800-1871). Craiova, 1974, 1-8.

Карелски препис на "Молитва към Богородица" от Димитър Кантакузин. // Трудове на Великотърновския университет "Кирил и Методий", 10, 1974, № 1, 515-533.

Посланията на Димитър Кантакузин. // Stud. balcanica, 1974, № 8, 43-71.

Традициите на Търновската книжовна школа и житието на Стефан Дечански от Григорий Цамблак. // Търновска книжовна школа. Т. 1. София, 1974, 459-468.

1975

Творчество Евфтимия Тырновского в румынских землях. // Actes du ХIV congr. intern. des'et byzantines. T. 2. Bucuresti, 1975, 555-558.

1976

За поетическото наследство на Димитър Кантакузин. // Език и литература, 1976, № 5, 56-60.

1976

Поетът Димитър Кантакузин. // Литературна мисъл, 1976, № 6, 59-78.

Списки "Молитвы к Богородице" Димитрия Кантакузина в книгохранилищах СССР. // "Слово о полке Игорове" и памятники древнерусской литературы. (Труды отдела древнерусской литературы), 31, 1976, 393-396.

Съвременното състояние на хайдушките песни в Еленско. // Фолклорът и народните традиции в съвременната национална култура. София, 1976, 187-199.

1977

Неизвестен сборник на Дяк Андрей с Цамблакови съчинения. // Литературна мисъл, 1977, № 4, 103-108.

Неизвестна руска редакция на "Молитва към Богородица" от Димитър Кантакузин. // Старобългарска литература. Кн. 2. Руско-български литературни връзки през Средновековието. София, 1977, 114-135.

1978

Агиографско-реторически произведения на Димитър Кантакузин. // Трудове на Великотърновския университет "Кирил и Методий", 13, 1978, № 1, 9-53.

1978

Известни и неизвестни преписи на "Молитва към Богородица" от Димитър Кантакузин. // Славистични проучвания. (Сб. в чест на VIII междунар. славист. конгр.). Велико Търново, 1978, 237-248.

"Молитвы собранные..." Димитра Кантакузина и истина об греческом авторе. // Славянские культуры и Балканы. Т. 1. София, 1978, 261-266.

Неизвестен дамаскин на даскал Тодор Пирдопски от началото на XIX в. // Литературна мисъл, 1978, № 10, 127-130.

Особености на развитието на българската литература през втората половина на XV век и нейните взаимоотношения с другите славянски литератури. // Славянска филология. Т. 16. Литературознание и фолклор. София, 1978, 78-88.

1980

Димитър Кантакузин и агиографските традиции на Търновската книжовна школа. // Търновска книжовна школа. Т. 2. София, 1980, 156-167.

1980

Неизвестен сборник със смесено съдържание от първата половина на XIX век. // Старобългарска лититература, 1980, № 6, 81-91.

Отношение Евфтимия Тырновского к еретическим учениям, разпространившимся в болгарских землях. // Byzantino-bulgarica, 1980, № 6, 95-104.

Търновската книжовна школа. // [Хиляда и триста] 1300 г. България. Велико Търново, 1980, 139-156.

Les copies slaves du "Recueil de prieres..." du moine tikara considerees a tort jusqu`a present comme l`oeuvre de Demerios Cantacuzene. // Palaeobulgarica, 1980, № 4, 25-39.

1981

Белградски препис на летописа за турските зверства в България по време на Гръцката завера. // Трудове на Великотърновския университет "Кирил и Методий", 16, 1981, № 1, 7-28 (В съавторство с Христо Коларов).

Общобалканското и общославянско значение на Търновската книжовна школа - продължител на Кирило-Методиевото дело. // Константин-Кирил Философ. (Материали от научните конференции по случай 1150-годишнината от рождението му - Велико Търново, 10-11. ХI. 1977 и Рим, 12-13. ХII. 1977). София, 1981, 172-178.

Търновската книжовна школа - общобалканско и общославянско средище. // Българистика и българисти. София, 1981, 92-94.

1982

Към въпроса за преписите и редакциите на Рилската повест на Владислав Граматик. // Руско­балкански връзки през Средновековието. София, 1982, 89-101.

1983

Гръцки преписи на "Събрани молитви..." от монах Тикара. // Литературознание и фолклористика. София, 1983, 112-115.

Патриотични тенденции в старобългарската литература в началото на Османското робство. // [Първи] I Междунар. конгр. по българистика. София, 1981. Докл. Бълг. литература и световният лит. процес. Т. 1. София, 1983, 9-18.

Традициите на Търновската книжовна школа и литературата на древна Русия. Към въпроса за началото на пренасянето им. // Славянска филология. Т. 18. Литературознание и фолклор. София, 1983, 43-50.

1984

Григорий Цамблак и ересите според литературните му произведения. // Търновска книжовна школа. Т. 3. София, 1984, 102-111.

Името на Търново и сведения за него в два документа от XVI век, съхранени в италиански архиви. // Юбилеен сборник [по случай] 20 г. Великотърн. унив. 1963-1983. Кн. 2. Литературознание. Велико Търново, 1984, 19-29.

1985

Агиографско-панегирично наследство на Евтимий Търновски - извор на сведения за дейността на Асеневци. // Търновска книжовна школа. Т. 4. София, 1985, 9-18.

Nouvex documents sur la preminre insurrection de Tornovo de 1958, puises aux archives secrntes du Vatican. // Et. balk., 1985, № 3, 97-106.

1981

Поетични отгласи от "Молитва към Богородица" на Димитър Кантакузин в ръкопис, съхраняван в библиотеката на Ориенталския институт в Рим. // Studia slavica mediaevalia et humanistica. Instituto Univers. orientale, Napoli, 1981, № 1, 163-174.

1987

Произведения на старобългарската литература в архива на Папския ориенталски институт в Рим. // [Втори] II Международен конгрес по българистика, София, 23 май ­ 3 юни 1986 г. Доклади. Т. 11. Стара българска литература. Литература на българското възраждане. София: БАН, 1987, 207-214.

La conversione all`islamismo in Bulgaria e la lotta contro il giogo turco, riflesse nella narrativa storica bulgara. // Oggifuturo (Organo Ufficiale dell'Accademia internazionale dei Micenei Bimestrale di Arti, Lettere, Scienze e Studi Futuribili Direzione, Reggio Calabria), 4, 1987, № 5, 20-21.

1988

Асимилаторската политика на турските завоеватели, отразена в старите южнославянски литератури през XV век. // Славянска филология. Т. 20. Литературознание и фолклор. София, 1988, 47-54.

Непознати документи за първото търновско въстание от 1598 г. в секретния архив на Ватикана. // България, Италия и Балканите. Обществено-исторически и културно-естетически взаимоотношения ХV-ХХ в. София, 1988, 103-111.

1989

Книжовни паметници в древна Русия от XI век с българска основа. // Die slawischen sprachen (Salzburg) 19, 1989, 25-34 (В съавторство с Иван Харалампиев).

Прослава на Кирил-Философ в два ръкописа на Папския ориенталски институт в Рим. // Проблеми на литературната наука, история и критика (Сб. в чест на 70-годишнината на проф. Г. Димов). Велико Търново, 1989, 62-72.

Прослава на Константин Философ - Св. Кирил, редом с южнославянски светци в ръкописи, съхранявани в Папския ориенталски институт - Рим. // [Сборник доклади от] Международен симпозиум 1100 години от блажената кончина на Св. Методий. Т. 2. София, 1989, 241-245.

1990

Близост и различия между българската и гръцката версия за мъченията и смъртта на Йоан Трапезундски. // Год. на Соф. унив. "Св. Кл. Охридски". Материали от научния симпозиум, посветен на 80-годишнината на акад. Ив. Дуйчев. София, 16-18 апр. 1987. София, 1990, 273-282.

Книголюбието на българските царе Симеон и Иван-Александър, отразено в похвалите за тях. // Die slavischen Sprachen (Salzburg), 21, 1990, 11-16.

1991

Неизвестен църковнославянски певчески сборник от XIX век на Атанасий Рилски. // Българистични и славистични изследвания. Велико Търново, 1991, 49-52.

1992

Летописни епизоди в биографията на Йосиф Соколски от Васил Друмев. // Васил Друмев ­ Климент Търновски в културната и политическата история на България. Юбилеен сборник. Варна, 1992, 97-102.

Проблематиката на Търновската книжовна школа в научните изследвания на акад. Петър Динеков. // Palaeobulgarica / Старобългаристика, 1992, № 2, 133-138.

Съпротивата срещу помохамеданчването, отразена в творчеството на писателите от Търновската книжовна школа. // Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХIV-ХVIII век. (Международна научна конференция, Велико Търново, 20-22 май 1987 г.). Велико Търново, 1992, 15-23.

1993

Особености на приписките и бележките в сборниците на Владислав Граматик - извор на сведения за неговите културни интереси и за културата у нас през XV столетие. // Българският петнадесети век. София, 1993, с. 181-187.

Поучителни сентенции за жените и пиянството в Сборник със смесено съдържание на Михаил Попович. // Славистични проучвания. Велико Търново, 1993, 164-171.

Особености в поезията на Димитър Кантакузин. // Die slawischen sprachen, band 32. Salzburg, 1993, p. 29-42.

За някои особености в житието на св. Иван Рилски от Димитър Кантакузин. // Труды отдела древнерусской литературы. Т. 48. Санкт-Петербург, 1993, 147-150.

Вести за дейността на Кирил и Методий, съхранени за науката от Владислав Граматик. // Славянска филология, кн. 21, София, 1993, 58-64.

1994

Сведения за Търново и за някои събития от епохата на Втората българска държава в историята на Йеросхи монах Спиридон. // Паисий Величковски и неговата книжовна школа. Велико Търново, 1994, 131-141.

Историографията на Търновската книжовна школа през XIX в. // Историко-археологически изследвания в памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. Велико Търново, 1994, 255-262.

Симбиоза на жанровете в творчеството на някои писатели от Търновската книжовна школа. // Търновска книжовна школа. Т. V. Паметници, поетика, историография. Велико Търново, 1994, 17-24.

Пословици, записани от П. Р. Славейков и паралелните им книжовни сентенции в два сборника със смесено съдържание от Севлиево. // Проглас (Велико Търново, ВТУ), № 1, 1994, 30-35.

1995

Сведения за живота в старата българска столица Търново в документи от XVI - XVII векове, съхранени в италиански архиви. // La rinascita nazionale bulgara e la cultura italiana. Roma, 1995, p. 37-50.

Съдбата на мощите на светците-покровители на Търново след поробването му, отразена от Евтимиевите ученици и последователи. // Език и свят ­ Съвременна филологическа проблематика. Т. II. Литературознание. Пловдив, 1995, 269-274.

1996

Книжовното наследство на Владислав Граматик в проучванията на акад. Юрдан Трифонов. // Научна сесия академик Юрдан Трифонов (1864-1949). Плевен, 24 ноември 1994. Серия научни изследвания № 4. Враца, 1996, 23-29.

1997

Вести за Косовската битка в книжовните паметници на южните славяни през XV век. // Кралот Марко во историjата и во традициjата. Прилози од научниот собир одржан по повод 600-годишни ната од смртта на Кралот Марко. Прилеп, 1997, 371-377.

1998

Св. Евтимий, Патриарх Търновски и книжовното наследство на Владислав Граматик. // Патриарх Евтимий Търновски и неговото време. Велико Търново, 1998, 21-30.

Художествени и композиционни особености на разказите за съдбата на мощите на светците в старите славянски литератури. // Славистични проучвания. Велико Търново, 1998, 141-154.

1999

Епистолографията в книжовното наследство на учениците и последователите на Патриарх Евтимий Търновски. // Търновска книжовна школа. Т. 6. Българската литература и изкуство от търновския период в историята на православния свят. Шести международен симпозиум. Велико Търново, 26-28 септември 1994 г. Велико Търново, 1999, 9-18.

2000

Вести за Търново от XI-XVII в., съхранени в италиански архиви и библиотеки. // Филологически сборник в памет на проф. Георги Димов (1918-1994). Велико Търново, 2000, 68-77.

 

 

© Георги Данчев
=============================
© Електронно списание LiterNet, 16.04.2001, № 4 (17)