Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни
БИБЛИОГРАФИЯ

ДИМИТЪР КЕНАНОВ

web

КНИГИ

1995

Ораторската проза на Патриарх Евтимий Търновски. Велико Търново: Пик, 1995, 207 стр.
Изследване за реторическото изкуство на търновския светител и литературните източници на похвалните слова за великомъченица Неделя, св. Константин и св. Елена, св. Йоан Поливотски и св. Михаил Воин.

1997

Метафрастика. Симеон Метафраст и православната славянска агиография. Велико Търново: Пик, 1997, 239 стр.
Монография за агиографската кодификаторска реформа на блаж. Симеон Метафраст и разпространението на неговите идеи в славянския православен свят.

1999

Евтимиева метафрастика. Път и мисия във времето. Пловдив-Велико Търново: ИК "Жанет-45", Изд. "ПИК", 1999, 320 стр.
Св. Евтимий, Патриарх Търновски, е основател на усложнения метафрастичен стил "плетения словес" в литературата на православното славянство. Върху основата на богат изворов материал е проследена съдбата на Евтимиевите съчинения през ХV ­ ХVIII в. в ръкописната и старопечатната традиция.

2000

Озареният Григорий Цамблак. По материали от Вилнюските ръкописни и старопечатни сбирки. Пловдив-Велико Търново: ИК "Жанет-45", Изд. "ПИК", 2000, 200 стр.
Книгата е посветена на 580-годишнината от успението на православния светител. Публикувани са съчинения на Григорий Цамблак и са разкрити черти от изкуството му на благодатен проповедник.

 

СТАТИИ

1977

Патриарх Евтимий и неговото житие за Иван Рилски. // Литературна мисъл, 1977, № 9, 112­120.

1978

Патриарх Евтимий и агиографският цикъл за Иван Рилски. // Старобългаристика, 1978, № 1, 74­88.

1980

За някои художествени особености в "Житие на Стефан Лазаревич" от Константин Костенечки. // Търновска книжовна школа. Т. 2, София, 1980, 247­252.

Литературные источники "Жития Иллариона Мегленского" Евфимия Тырновского. // Старобългаристика, 1980, № 4, 72­84.

За литературно­естетическите и стилно­композиционни принципи на Евтимий Търновски. // Трудове на ВТУ "Кирил и Методий", т. 15, кн. 1, София, 1980, 149­172.

1981

Литературата на Първата българска държава и писателското дело на Евтимий Търновски. // Константин­Кирил Философ. Материали от научните конференции по случай 1150­годишнината от рождението му, Велико Търново, Рим, 1977, София, 1981, 179­187.

1982

Литературные особенности "Похвального слова Михаилу Воину" Евфимия Тырновского. // Старобългаристика, 1982, № 2, 56­68.

1983

Художественият свят на "Похвално слово за Неделя" от Евтимий Търновски. // Литературна мисъл, 1983, № 6, 39­51.

1984

Топиката в произведенията на Григорий Цамблак. // Търновска книжовна школа. Т. 3, София, 1984, 144­150.

Съдбата на Евтимиевите съчинения в древноруската литература. // Старобългаристика, 1984, № 1, 28­46.

Неизвестен препис на "Служба за Теодосий Търновски" от Спиридон Рилски. // Литературна история, 1984, № 12, 64­67.

1985

Симеон Метафраст и Търновската книжовна школа. // Търновска книжовна школа. Т. 4, София, 1985, 26­36.

Полихроний Агапиевич Сирку (Сирков) ­ виден историк на старата българска литература. // Старобългаристика, 1985, № 3, 110­123.

1986

За литературния живот на една Евтимиева творба ("Житие на Иларион Мъгленски"). // Старобългаристика, 1986, № 2, 68­87.

1987

Йоан Лествичник и образът на добрия пастир в "Похвално слово за Евтимий Търновски". // Литературна мисъл, 1987, № 2, 121­126.

Симеон Метафраст и старобългарската литература. // Втори Международен конгрес по българистика. II Стара българска литература. Българско Възраждане. София, 1987, 85­90.

Азбучная молитва. // "Словарь книжников и книжности Древней Руси". Вып. 1 (XI ­ первая половина XIV в. ), Ленинград: Наука, 1987, 32­34.

Белокриницки сборник от XVI век с житието и похвалното слово на Константин­Кирил Философ. // Кирило­методиевски студии. Кн. 4, София, 1987, 65­68.

1988

"Послание до мних Киприан" от Патриарх Евтимий в руската ръкописна традиция. // Старобългаристика, 1988, № 1, 93­100.

Акилина ­ неизвестна книжничка от XVII век. // Литературна мисъл, 1988, № 3, 159­160.

Умиление ­ катарзис в творчеството на Евтимий Търновски и Димитър Кантакузин. // Славистични проучвания. Сборник в чест на Х Международен славистичен конгрес. Велико Търново, 1988, 77­82.

Мердански сборник от XIX век с непълен препис на "История славянобългарска" /в съавт. с А. Петков/. // Литературна история, 1988, кн. 17, 58­66.

1989

Преводаческата школа на Паисий Величковски: търсене на истинните славянски книги. // Старобългаристика, 1989, № 1, 96­109.

Патриарх Евтимий и каноните на ораторското изкуство. // Литературна мисъл, 1989, № 2, 10­21.

Старобългарската литература и руската църква през XV ­ XVII век. // Проблеми на литературната наука, история и критика. Сборник в чест на 70­годишнината на проф. д-р Георги Димов, Велико Търново, 1989, 73­76.

Евтимий Търновски в защита на иконографията (Похвалното слово за епископ Иван Поливотски). // Трудове на ВТУ. Т. 23. Кн. 1. 1986­1987, София, 1989, 43­79.

1990

Към историята на Кирило-Методиевия култ през XVII век (в съавт.). // Старобългаристика, 1990, № 2, 92­95.

Полихроний Сырку ­ първооткривател на Търновската книжовна школа. // Българистика, 1990, № 5­6, 80­85.

1991

Молитви на Симеон Метафраст в старобългарски превод. // Старобългаристика, 1991, № 1, 59­71.

Йоан Екзарх, Патриарх Евтимий и творчеството на Йоан Дамаскин. // Българистични и славистични изследвания. Материали от научната конференция, посветена на 80­годишнината от рождението на акад. Емил Георгиев, 21 май 1990 г. Велико Търново, 1991, 41­48.

Агиографски текст и библейски метатекст. // Език и литература, 1991, кн. 4, 11­22.

1992

Вяра и народност в българската литература през XIV ­ XVI век. // Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от XIV­XVIII век. Международна научна конференция, Велико Търново, 20­22 май, 1987. Велико Търново, 1992, 336­345.

Евтимиевото житие на св. Иван Рилски в агиографската традиция. // Старобългаристика, 1992, № 1, 44­57.

Полихроний Сырку за миналото на Лясковец и Търновския край. // Петропавловският манастир ­ средище на духовен живот. Велико Търново, 1992, 155­161.

Константин Костенечки и делото на Патриарх Евтимий. // Език и литература, 1992, № 3, 80­86.

Научна сесия в памет на проф. Велчо Велчев. // Проглас. Филологическо списание на ВТУ, 1992, № 1, с. 102.

1993

Професор д-р Георги Данчев на 60 години. // Проглас. Филологическо списание на ВТУ, 1993, № 1, 101­103.

Старобългаристичните приноси на Константин Радченко. // Проглас. Филологическо списание на ВТУ, 1993, № 2, 33­46.

Патриарх Евтимий, митрополит Киприан и второто южнославянско влияние. // Славистични проучвания. Сборник в чест на XI Международен славистичен конгрес. Велико Търново, 204­213.

Зараждане на научния интерес към делото на Патриарх Евтимий Търновски. // Език и литература, 1993, № 1, 114­122.

Киприан и творческото дело на Патриарх Евтимий и Климент Охридски. // ТОДРЛ, т. 48, СПб, 1993, 143­146.

1994

Личността на архимандрит Паисий Величковски и неговата книжовна школа. // Паисий Величковски и неговата книжовна школа. Велико Търново, 1994, 52­66.

Служба на преп. Теодосий Търновски от иеросхимонах Спиридон Рилски. // Паисий Величковски и неговата книжовна школа. Велико Търново, 1994, 162­180.

За сръбската агиография от XIII­XIV век. // Проглас. Филологическо списание на ВТУ, 1994, № 2, 37­50.

Творчески връзки между Патриарх Евтимий и Григорий Цамблак. // Търновска книжовна школа. Т. 5. Паметници. Поетика. Историография. Пети международен симпозиум. Велико Търново, 6­8 септември 1989 г. Велико Търново, 1994, 45­57.

Литературните източници на "Похвално слово за Константин и Елена" от Патриарх Евтимий. // Трудове на ВТУ. Т. 27/28. Кн. 1. 1990. Велико Търново, 1994, 159­190.

История на уводната част на Метафрастовото житие за св. Николай Мирликийски. // Старобългаристика, 1994, № 3, 83­90.

Метафрастовото житие на св. Николай Мирликийски. // Трудове на ВТУ. Годишник на Православния Богословски факултет. Т. 1. 1991/1992. Велико Търново, 1994, 75­112.

Полемистът и сатирикът Презвитер Козма. // Език и литература, 1994, № 5, 46­53.

1995

Обликът на литературния процес през XV­XVI век и появата на просторечната метафрастика. // Проглас. Филологическо списание на ВТУ, 1995, № 2, 36­47.

За литературните източници на Патриарх Евтимий ("Житие на Стефан Нови". "Проложно житие на великомъченица Неделя"). // Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения "Проф. Иван Гълъбов". Велико Търново, 1995, 79­85.

Метафрастовото житие на св. Симеон Стълпник. // Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. Т. 2. Литературознание. Пловдив, 1995, 291­296.

Полихроний Сирку за народната култура в Бесарабия. // Българите в Северното причерноморие. Изследования и материали. Т. 4. Велико Търново, 1995, 325­337.

1996

Житието на св. Николай Мирликийски от Дамаскин Студит и преводът на Григорий Прилепски. // Българският шестнадесети век. Сборник с доклади за българската обща и културна история през XVI в. София, 1996, 287­295.

Зараждане на научния интерес към делото на Патриарх Евтимий Търновски. // Българистични проучвания. Първа Международна научна сесия, Велико Търново, 20­22 август 1995 г. Велико Търново, 1996, 259­277.

За парадигмата на идеалния владетел в старобългарската литература. // Бог и цар в българската история, Пловдив, 1996, 145­151.

Йордан Иванов и "Тайната книга" на богомилите. // Известия на Историческия музей Кюстендил. Т. 4. Ч. 1. Международен симпозиум в памет на акад. Йордан Иванов, 4­6 октомври 1992 г. София, 1996, 89­92.

1997

Маришката битка в славянската ръкописна традиция. // Кралот Марко во историjата и во традициjата. Пролози од научниот собир, одржан по повод 600­годишнината од смртта на Кралот Марко. Прилеп, 23­25 jуни 1995 г. Прилеп, 1997, 93­98.

Мистическият прообраз "Добрият Пастир" в творчеството на Григорий Цамблак. // Предци и предтечи, митове и утопии на Балканите. 1997, 55­64.

Умиление ­ катарзис и съпреживяване на агиографския текст. // Българистични проучвания. Т. 2. 1997, 259­274.

Сочинения Григория Цамблака в старопечатной славянской книге. // Беларуска ­ руска ­ польская супастауляльнае мовазнауства i лiтаратуразнауства, 22-24 красавiка 1997 г. Т. 2. Вицебск, 1997, 228­232.

Симеон Метафраст и его славянские последователи. // ТОДРЛ. Т. 50, СПб, 1997, 668­676.

 Il monaco del grande abito Spiridon discepolo bulgaro di Paisij Velickovskij. ­ "Paisij, io starec. Atti del III Convegno ecumenico internazionale di spiritualita russa "Paisij Velickovskij i suo movimento spirituale" // Bose, 20­23 settembre 1995, Comunita di Bose, 1997, 231­244.

Небесните знамения на Честния Кръст: Евтимиевото похвално слово за светите Константин и Елена в супрасълски ръкопис. // Krakowsko­Wileсskie studia slawistyczne. Seria posiecona starozїytnosciom slowianskim. T. 2. Krakуw, 1997, 204­229.

За три вилнюски преписа на Евтимиевото житие за св. Петка Търновска. // Krakowsko­Wileсskie studia slawistyczne. Seria posiecona starozїytnosciom slowianskim. T. 2. Krakуw, 1997, 230­233.

Старобългарски текстове и южнославянски теми в печатния Пролог. // Krakowsko­Wileсskie studia slawistyczne. Seria posiecona starozїytnosciom slowianskim. T. 2. Krakуw, 1997, 250­263.

1998

Съчинения на Григорий Цамблак във Виленски ръкописни сбирки. // Slavistica Vilnensis 1997. Kalbotyra 46(2), Vilnius, 1998, 215­221.

Йеромонах Спиридон ­ българският ученик на Паисий Величковски. // Славистични проучвания. Сборник в чест на XII Международен славистичен конгрес. Велико Търново, 1998, 215­225.

Симеоновият "Златоструй" и Народното житие за св. Иван (Йоан) Рилски. // Българистични проучвания. Т. 3. Велико Търново, 1998, 65­79.

Евтимиевото житие за св. Петка в старопечатната книжнина. // Патриарх Евтимий и неговото време. Материали от Национална научна възпоменателна сесия. 600 години от заточението на св. Евтимий, Патриарх Търновски", Велико Търново, 6 октомври 1993 г. Велико Търново, 1998, 43­52.

Св. Димитрий Ростовски и неговите метафразирани "жнт'н> св>тых" // Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Годишник на Православния Богословски факултет. 1992/1993, т. 2, Велико Търново, 1998, 99­100.

Езикови и стилови особености на пространните жития за светите братя Кирил и Методий. // Родна реч, 1998, № 10, 12­16.

Григорий Цамблак и неговото "Похвално слово за св. отец наш Евтимий Патриарх Търновски" // Проглас, 1998, № 2, 19-37.

1999

Православната старобългарска култура и руската църква през XV-XVIII век. // Източното православие в европейската култура, Международна конференция, Варна, 2-3 юли 1993 г. София, 1999.

Творчеството на Метафраст и богословските спорове през исихастката епоха. // Търновска книжовна школа. Т. 6. Велико Търново, 1999, 39-50.

 

 

© Димитър Кенанов
=============================
© Електронно списание LiterNet, 05.06.2001, № 6 (19)