Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

БИБЛИОГРАФИЯ


ТАТЯНА КОЛЕВА

Гатя Симеонова

web

I. Публикации от Татяна Колева

МОНОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1961

Традиционни сватбени обичаи и обреди на населението от Разложкия край (дисертация). София, 1961.

1981

Гергьовден у южните славяни. София, 1981, 211 с.

 

СТАТИИ И СТУДИИ

1961

Съвременната народна сватба в Разложкия край. // Известия на Етнографския институт с музей (ИЕИМ). Кн. 4. София, 1961, 277-283.

1964

Женско и детско гурбетчийство (ишчилък) в Разложко и Благоевградско през 1856-1912 година. // ИЕИМ. Кн. 7. София, 1964, 83-107.

1967

Към въпроса за интеграцията на семейните обичаи в новообразуваните селища в Благоевградско. // Известия на Българското историческо дружество. Т. 25. София, 1967, 129-149.

По някои въпроси от проблематиката на южнославянските обичаи при сеитба. // ИЕИМ. Кн. 10. София, 1967, 173-200.

1968

Rodzina i stosunki rodzinne w spolecznosci Bulgarow rodopskich. // Etnografia polska. T. XII. 1968, 431-451.

1969

Семейство и семейни отношения у родопските българи. // Народностна и битова общност на родопските българи. София, 1969, 151-169.

О некоторых вопросах развития обычаев (на българском материале). // Советская этнография, 1969, кн. 1, 67-78.

1971

Rola obrzędow rodowo-rodrzinnych w życiu mieszkańcow Gramady. // Etnografia polska. T. XV. Z. I. 1971, 225-248.

Paralleles balkano-caucasiens dans certains rites et coutumes. // Ethnografia Slavica. T. III. 1971, 181-202.

Un modele des coutumes de semailles chez les slaves du sud. // Actes du Premier congres international des etudes balkaniques et sud-est europeennes. Sofia, 1971, 457-460.

Зимний цикл обычаев южных славян (К вопросу о структурно-типологическом анализе обрядности). // Советская этнография, 1971, кн. 3, 40-50.

1972

Типология на гергьовденските обичаи. // Първи конгрес на БИД, 27-30 януари 1970. Т. ІІ. София, 1972, 193-197.

За произхода на пролетните момински обичаи. // Проблеми на българския фолклор. София, 1972, 367-373.

Dynamika obyczajow i obrzędow, ich funkcja i struktura. // Etnografia polska. T. XVI. Z. II. 1972, 245-258.

1973

Болгары. // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Зимние праздники. Москва, 1973, 266-283.

Происхождение весенных девичьих обычаев у некоторых южнославянских народов. // Македонски фолклор, 1973, кн. 12, 63-66.

1974

Institut des initiations en Bulgarie. // Ethnografia Slavica. T. V. 1974, 163-183.

Весенние девичьи обычаи у некоторых южнославянских народов.// Советская этнография, кн. 5, 1974, 74-85.

Vestiges de rites d`initiations dans les coutumes de printemps des jeunes filles bulgares. // Etudes balkanique, 1974, 1, 65-85.

Sur l`origine d`un groupe de coutumes et rites dans la region Balkano-Carpathique (La fete de Saint-Georges). // Primus congressus studorum thracicorum. Thracia II. Serdicae. 1974, 219-226.

Sur l`origine de la fete de Saint-Georges chez les Slaves du Sud. // Ethnologia Slavica. T. VI. 1974, 147-175.

За произхода на мартениците. // Художествена самодейност, 1974, кн. 3, 43.

1976

Народните обичаи и обреди като културно наследство. // Фолклорът и народните традиции в съвременната национална култура. София, 1976, 80-88.

Народная и национальная культура в Болгарии. // Problemy kultury ludowej i narodowej. Warszawa-Poznan, 1976, 207-217.

1977

Болгары. // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Весенние праздники. Москва, 1977, 274-295.

1978

Георгиев день у южных славян (Обычаи, связанные с животноводством). // Советская этнография, 1978, кн. 2, 25-38.

1983

Обичаи и поверия. // История на България. Т. 4. София, 1983, 303-312.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

1966

С. А. Токарев. История русской этнографии (Дооктябрьский период). Москва, 1966, 456 с. // ИЕИМ. Кн. ХІ. 335-340.

1968

Основы этнографии. Москва, 1968, 356 с. Под общата редакция на проф. С. А. Токарев. // ИЕИМ. Кн. ХІІІ. 1971, 319-321.

1974

Втора международна конференция на славянските етнографи (11-12 октомври 1974). // ИЕИМ. 1974, 124-127.

Добруджа. Етнографски, фолклорни и езикови проучвания. София, 1974, 494 с. // ИЕИМ. 1974, 124-126.

 

 

II. Публикации за Татяна Колева

1976

Живка Стаменова. In memorium. // Българска етнография, 1976, кн. 3-4, с. 95-96 (Некролог от Живка Стаменова).

Тодор Иванов Живков. In memorium. // Български фолклор, 1976, кн. 2, 66-68 (Некролог от Тодор Ив. Живков).

1981

Гатя Симеонова. Татяна Колева. Гергьовден у южните славяни. София: БАН, 1981, 211 с. // Българска етнография, 1981, кн. 3-4, 78-81.

1996

Дария Василева. Научни четения в памет на ст.н.с. Татяна Колева "Проблеми на българската градска култура". // Българска етнология, 1996, кн. 2, 116-117.

Ганка Михайлова. Татяна Ангелова Колева (16.ІV.1931-17.І.1976). // Българска етнология, 1996, кн. 2, 118-120.

1998

Сборник в памет на Татяна Колева. Съст. Г. Симеонова. София, 1998.

Гатя Симеонова. Споделно слово за Татяна Колева. // Сборник в памет на Татяна Колева. София, 1998, 5-19.

2005

Гатя Симеонова. Научният път на етнографа - професия или призвание. (Проблеми на реализацията). // Гатя Симеонова. Взаимоотношението град-село в етнографска интерпретация. София, 2005, 145-160.

2013

Надя Велчева. Един живот в науката. Етнографски институт с музей 1973-2010. София, 2013, 350 с.

2015

Гатя Симеонова. Начинанието "памет". (Градиво за бъдещата история на българската етнография). София, 2015, 227 с.

 

 

© Гатя Симеонова
=============================
© Електронно списание LiterNet, 16.06.2015, № 6 (187)