Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

6.3. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ И ТРАНСГРАНИЧНИ МРЕЖИ ОТ ПАРТНЬОРИ

Тодор Кръстев

web | Културно наследство...

През последните години нарастват потребностите и възможностите за формиране на регионални и трансгранични мрежи от партньори в областта на културното наследство. Идеята за Общото европейско наследство отразява нарастващия интерес и разбиране към ценностите на Другия, отварянето на границите и съгласието за общи действия. Това в особена степен засяга регионални културни ареали като този на Югоизточна Европа, традиционно свързани с общи исторически корени и културни феномени.

Възможностите за изграждане на подобни мрежи в рамките на Югоизточна Европа и с непосредствените съседи на България трябва да се разглежда в контекста на натрупания опит през последните години.

Първата регионална експертна мрежа е формирана през 2000 г. по инициатива на ИКОМОС/България, във връзка с проекта Културни маршрути на Югоизточна Европа. Целта на проекта е да изяви ролята на културното наследство за устойчивото развитие на Югоизточна Европа, да дефинира културните маршрути като основа за регионална политика за опазването и използването на културните ценности. Според проекта уникалното културно наследство на региона, свързано чрез мрежата на културните маршрути, може да бъде използвано като ресурс за икономическо развитие чрез културен туризъм и свързаните с него услуги и инфраструктури - разкриване на нови работни места, стимулиране на традиционни занаяти, специфични локални индустрии и др. Това би осигурило средства за опазване на самото културно наследство на региона. От друга страна, културното наследство може да бъде фактор за социално развитие на региона, за етническа и религиозна толерантност, за регионална кохезия, сътрудничество и човешки контакти. Проектът изявява културното наследство на региона като общо наследство, което може да стимулира взаимно доверие и трябва да бъде опазено с колективните усилия на регионалната общност.

В съответствие с тази цел ИКОМОС (България) формира мрежа от 50 експерти от всички страни на региона: изтъкнати реставратори, университетски преподаватели, експерти от централни институции за опазване на културното наследство и др., между които бе осъществена активна комуникация. В продължение на повече от година експертите работят доброволно и в пълно съгласие върху проекта. Въз основа на единна методика и общи критерии те подготвят карти на националните мрежи на културните маршрути, включващи най-ценното наследство на съответните страни. ИКОМОС (България) интегрира цялата информация в единна електронна база от данни и на тази основа състави първите по рода си карти на културните маршрути на Югоизточна Европа. Картите обхващат както общи териториални културни маршрути, така и тематични културни маршрути, обединени от определени интегриращи теми. След обмен на мнения в Мрежата са избрани темите, които отразяват цялостни регионални културни феномени като: антични и средновековни пътища, крепостни системи, поклоннически пътища, народна архитектура, Световно наследство. Всеки един от тези маршрути създава възможност за развитие на уникален културен туризъм, разкриващ цялото богатство на съответния регионален феномен.

Резултатите от работата по посочения проект са обсъдени от експерти от всички страни на Югоизточна Европа на Международно ателие Културни маршрути на Югоизточна Европа (София, 2000). Експертите работят в забележително съгласие и дух на откровеност. С много примери е представено изключителното богатство на културното наследство на региона и неговото тревожно състояние. В Заключителен документ от срещата експертите се съгласяват, че културното наследство е един от големите шансове за устойчиво развитие на региона и че проектът предоставя възможност за такова развитие; приемат картите на културните маршрути на Югоизточна Европа като ценна основа за регионална политика за опазване и използване на културното наследство; определят насоките на своята бъдеща дейност по проекта. Поразителното тук е единното мислене на експертите за съдбата на общото Балканско наследство, без противоречия, конфликти и локален шовинизъм - нещо, което не би могло да се случи преди години. Самият факт, че проектът се е развил като една регионална самоинициатива, говори за високата степен на готовност за координирани действия в тази посока.

По-късно създадената мрежа успешно продължава да функционира и през 2005-2006 г. във връзка с работата по уебсайтовете Открий съкровището и Културни коридори на Югоизточна Европа.

Особено важно е, че идеята на експертите за координирана регионална политика в областта на туризма прониква и на политическо ниво. Ражда се една нова политическа философия по отношение на наследството и туризма на Балканите. Ето някои примери за това:

  • Проектът "Културни маршрути на Югоизточна Европа" получи положителен резонанс в Съвета на Европа, Пакта за стабилност на Югоизточна Европа, Световната организация за туризъм.

  • В ход е общият проект на Съвета на Европа и Европейската комисия Регионална програма за културното и природното наследство на Югоизточна Европа (Programme régional pour le patrimoine culturel et naturel du Sud Est de l'Europe), чиято политическа цел е да стимулира локалното културно разнообразие на региона като база за изграждане на регионална и Европейска идентичност.

  • На 23 май 2003 г. в Атина е подписан Меморандум от министрите, отговарящи за туризма в страните на Югоизточна Европа, за общи действия в областта на туризма, между които: проучване на възможностите за създаване на общи туристически продукти и маршрути, основани на общата история и други културни ресурси като традиционна архитектура, религия, кухня, природа и др. Приета е институционална рамка за регионално сътрудничество в тази област.

    В Охрид, на 29-30 август, на регионалния форум "Диалог между цивилизациите" участниците приемат Декларация за ролята на културното наследство за национално и регионално помирение и необходимостта от неговото асоцииране в политиките за развитие на Югоизточна Европа. Форумът приветства проекта "Културни маршрути на Югоизточна Европа" и подкрепя предложението на Българския президент Георги Първанов за домакинство на България през 2005 г. за среща между държавните глави от региона, посветена на опазването и използването на богатото регионално културно наследство.

  • В Корфу през 2003 г. се състоя експертният форум Културен туризъм на Балканите.

Кулминация на политическото сътрудничество в областта на регионалното културно наследство са Регионалните форуми във Варна (2005), Опатия (2006) и Букурещ (2007). С Декларацията от Варна държавните глави от региона се ангажират да улеснят "създаването на регионална мрежа с участието на национални и международни експерти, която да се ползва от придобития опит в подготовката на форума във Варна и която да разполага с мандат за разработване на концептуална и оперативна Стратегия за разкриване, опазване, устойчиво използване и популяризиране на културните коридори, и на План за действие за нейната практическа реализация чрез общи регионални политики и действия". На Регионалния форум в Опатия (2006) е приета такава обща стратегия, но за съжаление, практическото експертно сътрудничество по нейната реализация не се осъществява в замислените рамки. Продължава да функционира единствено експертната мрежа, организирана от Съвета на Европа за Регионалната програма за културното и природното наследство на Югоизточна Европа, ангажирана с локални пилотни проекти в отделните държави на региона. Може да се предположи, че на този етап все още съществуват редица причини, които затрудняват управлението и поддържането на една глобална регионална експертна мрежа в тази област, ангажирана с проблемите на опазването и развитието на културното наследство и културните коридори в региона. Изследванията в рамките на проекта показват, че една възможна актуална цел е създаване на съвместни пилотни проекти за отделни регионални трансгранични културни маршрути, които възстановяват вътрешните връзки между териториите на региона в рамките на общата мрежа от исторически културни коридори. За тази цел е много важно да бъдат подготвени съответните локални фрагменти на регионалните маршрути, способни да се свържат в бъдеще в обща регионална мрежа на културен туризъм. Именно с тази цел в рамките на проекта е лансирана идеята за международно експертно сътрудничество върху един конкретен културен коридор - Трансбалканският културен коридор между Гърция, Българи и Румъния. Възможностите за изграждането на партньорска мрежа по тази ос са обсъдени на Регионалния форум в Пловдив (2007) и позитивно оценени в Заключителния документ на Форума. Впоследствие, партньорите кандидатстват с проектно предложение за изграждане на такава мрежа по Оперативната програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа. Реализацията на предложението ще бъде една практическа реализация на настоящия проект.

 

 

© Тодор Кръстев
=============================
© Електронно издателство LiterNet, 05.06.2009
Културно наследство: образование - наука - опазване, интегрирани в туризма (Heritage: ESPRIT). Под общата редакция на проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев. Варна: LiterNet, 2009