Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни
4.4. ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ

Тодор Кръстев

web | Културно наследство...

В изпълнение на целите на настоящия проект са проучени възможностите за повишаване на капацитета на местните общности в областта на културното наследство и културния туризъм - способността им да оценяват и селекционират местните културни ценности; да осъществяват на практика интеграционните връзки между културно наследство и туризъм; да си партнират за създаване на надобщински културно-туристически продукти.

За тази цел в рамките на проекта бе подготвен и проведен експериментален семинар в пилотната територия на Родопския културен ареал на тема Устойчиво развитие на културен туризъм в Родопския културен ареал (Кърджали, 16-17 юли 2007) в партньорство на Асоциация за културен туризъм, Националното сдружение на общините в Република България и община Крумовград.

Темата на семинара бе насочена към възможностите за създаване на регионални туристически продукти в областта на културния туризъм и за формиране на партньорски мрежи за тяхната реализация, при конкретните условия на Родопския културен ареал. Семинарът имаше за цел изграждането на капацитет за ефекктивно използване на различните европейски източници за финансиране на привлекателни и устойчиви регионални културно-туристически продукти, с особен акцент върху реализацията на Оперативната програма "Регионално развитие" (ОПРР). В този смисъл, Семинарът целеше да изяви и "обратната връзка" от страна на общините, която показва актуалните възможности и проблеми в реализацията на ОПРР.

От страна на общините в Родопския културен ареал участваха: заместник-кметове и експерти от 8 общини от области Кърджали и Смолян: Ардино, Джебел, Златоград, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Неделино и Черноочене, с общ брой на участниците - 25 души (фиг. 1).

Фиг. 1. Участниците в семинара

Фиг. 1. Участниците в семинара
© Фотография: ст. ас. арх. Д. Георгиева

Определен бе следният екип от лектори на семинара:

  • Проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев - президент на Асоциация за културен туризъм, почетен председател на БНК на ИКОМОС и експерт на Европейската комисия, ЮНЕСКО и ИКОМОС, с лекция на тема: Културното наследство като ресурс за развитие на устойчив културен туризъм. В лекцията бяха представени съвременните тенденции в областта на културното наследство, културния туризъм и културните маршрути; опитът на Асоциация за културен туризъм и нейните партньори в изграждането на интегрирани регионални културно-туристически продукти във връзка с европейските културни маршрути; възможностите на ОПРР и на други европейски програми за реализиране на интегрирани туристически продукти при специфичните характерстики на Родопския културен ареал;

  • Румен Драганов - директор на Института за анализи и оценки в туризма, член на Контролния съвет и експерт на Националния борд по туризъм, с лекция на тема: Създаване на устойчиви регионални туристически продукти. В лекцията бе анализирано естеството на туристическия продукт като елемент от предлагането на комбинирани маркови и качествени туристически пакети с участието и на хората; съвременните тенденции в развитието на българския туризъм; ролята на туристическите региони и участието в туристическото региониране от страна на ДАТ, включващо стандартни и нестандартни комбинации; необходимостта от план за туристическото развитие на Родопския културен ареал; ролята на собствеността върху културните и природните забележителности и др.;

  • Мариела Нанкова - съветник на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с лекция на тема: Подготовка на проекти за Оперативната програма "Регионално развитие" - изисквания и критерии за подготовка и оценка. В лекцията се представиха целите на ОПРР за повишаване на конкурентността на регионите и нейните приоритети; териториалната стратегия на ОПРР; механизмите на предварителната апробационна процедура на проектните идеи по ОПРР; изискванията и критериите за подготовка и оценка на проектите, възможностите за отпускане на държавни помощи и др.;

  • Валентин Чавдаров - директор на Дирекция "Национален план за развитие" в Агенцията за икономически анализи и прогнози към Министъра на финансите, с лекция на тема: Финансови инструменти за реализация на проектите. В лекцията се представят подробни данни за разполагаемите финансови инструменти за реализацията на проектите по различни европейски програми, възможностите на публично-частното партньорство в областта на културния туризъм и др.

Активна роля в подготовката и провеждането на Семинара имаше участника в настоящия проект ст. ас. арх. Д. Георгиева.

Семинарът бе проведен в рамките на два дни. През първия ден, след откриването на срещата от г-жа Себихан Мехмед, кмет на Крумовград и информацията за целите и програмата на срещата от г-жа Силвия Георгиева, управител на НСОРБ - АКТИВ ЕООД, бяха представени четирите лекции, които станаха повод за плодотворна дискусия (фиг. 2) между участниците.

Фиг. 2. Отворена дискусия

Фиг. 2. Отворена дискусия
© Фотография: ст. ас. арх. Д. Георгиева

Представителите на общините откровено споделиха своя опит в работата по културното наследство и културния турзъм в ареала, постижения, пречки, съществуващи идеи. През втория ден участниците дискутираха по някои базисни констатации и възможности за развитие на устойчив културен туризъм в Родопския културен ареал и по конкретни практически стъпки за общи действия в тази област.

Участниците в Семинара оцениха високо проведената среща като изключително полезна за изграждане на капацитет по европейските програми. Те се съгласиха по следните базисни констатации и възможности за развитието на устойчив културен туризъм в Родопския културен ареал:

1. Необходимо е по-широко интерпретиране на понятието Културно наследство. Неговото съдържание не се изчерпва само с регламентираните паметници на културата, а включва още широк спектър от материални и нематериални културни и природни ценности, традиции, пейзажи, културни маршрути, традиционно земеползване, вярвания, локални кухни и др. От тази гледна точка Родопският културен ареал притежава многостранни ценности: върхови единични паметници на културата с висока културна стойност (като Перперикон, Татул, Вила Армира и др.) и системи от мрежови ценности, които представляват истински културни феномени (като каменните мостове, скалните култови обекти, дървените джамии, народната архитектура, ценните традиции и др.). Необходима е цялостна идентификация и йерархизация на тези ценности.

2. Многообразието на културните и природни ценности на Родопския културен ареал може най-пълно да бъде представено чрез система от устойчиви интегрирани регионални туристически продукти по културните маршрути, основани на междуобщинско партньорство, които притежават трансграничен потенциал, във връзка с европейската мрежа на културни маршрути. За тази цел е необходима териториална стратегия, която интегрира информацията за: мрежата от ценности, туристическата инфраструктура, реализирани проекти, проектни идеи и намерения, във връзка с общинските планове за управление и със създадената информационна база по линия на проект Родопи. МРРБ може да играе важна роля за създаването на териториалната стратегия за развитие на такъв устойчив регионален туризъм.

3. Съществуващите европейски програми, особено ОПРР, предоставят изключителна възможност за използването на културното наследство като ресурс за развитие и за изграждането на интегрирани регионални туристически продукти с европейско измерение. Това изцяло съответства на приоритетните оси и операции на ОПРР (3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.4), при което създаването на устойчиви туристически продукти (приоритетна ос 3) ще бъде свързано с развитието на регионални и местни мрежи и със съставянето на устройствени планове за управление (приоритетна ос 4).

В същото време като "обратна връзка" към ОПРР участниците обърнаха внимание върху някои рискове при нейната реализация. Резултатите от извършената предварителна апробация на изпратените от общините проектни идеи по ОПРР показаха следното:

  • Твърде малък е делът на предложените проектни идеи в областта на културното наследство (10%). Всред тях още по-малък е делът на предложенията за устойчиви културно-туристически продукти, тъй като 46% от идеите засягат само консервационно-реставрационни работи, без приоритета "развитие" на ОПРР. Участниците в Семинара споделят, че все още работата по туристически продукти във връзка с културното наследство се оценява като "рискова" и с непредвидим резултат, поради липса на достатъчен капацитет в тази област и затруднения при контактите с остарялата и силно централизирана система за опазване на културното наследство. При тези обстоятелства, ориентацията е преди всичко към традиционните форми на туризъм.

  • Почти изцяло липсват предложения за интегрирани регионални надобщински туристически продукти, базирани на междуобщинско сътрудничество. Предложенията по правило са за несвързани помежду си продукти на нивото на изолирани обекти или отделни общини.

  • Незначителен е делът на проектни идеи с трансграничен ефект.

Общият извод е за недостатъчно използвани възможности за създаване на интегрирани надобщински регионални туристически продукти с трансграничен потенциал, което е основен прироритет на ОПРР по отношение на устойчивото развитие на туризма. Според участниците в Семинара причини за този резултат са: липсата на достатъчен капацитет за изграждане на надобщински регионални туристически продукти, основани на междуобщинско партньорство, както и липсата на териториална основа за създаване на интегрирани регионални туристически продукти.

4. Като се има пред вид горното, участниците в семинара се съгласиха, че междуобщинското партньорство за създаване на проекти за културен туризъм е от ключова важност. Налагането на туристическата марка Родопски културен ареал предполага партньорство между общини, експерти в областта на културното наследство, туризма и финансите, частния сектор. Проведената дискусия в рамките на семинара изяви възможността за формиране на партньорска мрежа между страните, представени на семинара:

  • Общини от областите Кърджали и Смолян;

  • Асоциация за културен туризъм, с нейните партньори: Европейския институт за културни маршрути, Люксембург, УАСГ, ИКОМОС/България и мрежа от експерти;

  • НСОРБ - АКТИВ ЕООД.

Такава партньорска мрежа би могла да обедини вътрешните възможности на общините с опита на НСОРБ - АКТИВ ЕООД за стимулиране на междуобщинското партньорство, както и със значителния експертен потенциал на Асоциацията за културен туризъм в областта на културното наследство, културния туризъм и културните маршрути. Особено полезна в случая ще бъде възможността за използване на ресурсите на Мултимедийната лаборатория за културно наследство към УАСГ, студентския потенциал и съществуащите уебсайтове на Асоциация за културен туризъм, посветени на културното наследство и културния туризъм.

Моделът на проведения семинар се оценява като изключително ефективен (фиг. 3).

Фиг. 3. Участниците в семинара посещават скалното светилище Татул

Фиг. 3. Участниците в семинара посещават скалното светилище Татул
© Фотография: проф. д.а.н. арх. Т. Кръстев

Компетентността на лекционния екип, убедителните мултимедийни презентации, практическата насоченост към специфичните особености на региона и отличната организация, стимулираха активното участие на представителите на общините. По обща оценка този модел би могъл да бъде прилаган и към други културни региони.

Ако се имат пред вид целите на настоящия проект, може да се оцени намерението за изграждане на подобна партньорска регионална мрежа между експерти и локални общности, като част от общата стратегическа цел на проекта за изграждане на научна и информационна инфраструктура, интегрираща проучване, образование, опазване, популяризиране и устойчиво туристическо използване на културното наследство.

 

 

© Тодор Кръстев
=============================
© Електронно издателство LiterNet, 05.06.2009
Културно наследство: образование - наука - опазване, интегрирани в туризма (Heritage: ESPRIT). Под общата редакция на проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев. Варна: LiterNet, 2009