Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни
4.1. ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ - СРЕДСТВО ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТСТВО И НЕГОВОТО ОПАЗВАНЕ

Йорданка Кандулкова

web | Културно наследство...

Всяка презентация, за да бъде действена и резултатна, следва да има точно формулирана цел, верен подбор на средствата за нейното постигане и предварителна ориентация за публиката, към която тя е насочена.

В този смисъл обучителните презентации за КИН и неговото опазване целят да формират познания за различни аспекти и проблеми от дейността, за нейните теоретични постановки и добри практики.

Публиката за тези презентации може да бъде най-разнообразна - от деца до възрастни, от професионалисти до пълни лаици. За успешното постигане на поставената цел обаче от особена важност е предварителното познаване на аудиторията както по отношение на степента й на информираност, така и по отношение на възрастовата и професионалната й структура.

Основните фактори, чрез които презентацията се осъществява, са два - личността на лектора и помощни нагледно илюстративни средства.

Първият фактор е изключително важен. Живото въздействие на личността е от особено значение за пълноценното предаване на посланието. Лекторът упражнява своето въздействие чрез различни сигнали - реч, интонация и език на тялото. При това следва да се има предвид, че те имат различно влияние върху слушателя (фиг. 1).

Фиг. 1. Изява на личността1

Видно от представената диаграма и вероятно противно на очакванията, с най-силно въздействие върху слушателя са невербалните сигнали - жестове, мимики, движения (51%), следва интонацията на гласа (40%) и на последно място идва самата реч (само 9%).

Въпреки възможността за личностно развитие на лектора и най-вече на способността му за контакт с аудиторията, в по-общ - неперсонален план, този фактор за осъществяване на една обучителна презентация бихме могли да определим като постоянен.

В същото време вторият фактор - помощните илюстративни средства, бележи твърде динамично развитие. Буквално за няколко години тебеширът и диапозитивите бяха заменени от специализирани програмни продукти за онагледяване на презентациите - MS PawerPoint, Visio, Macromedia Director, Impress и др. Всеки от тях има своята специфика и съответно различно поле на приложение. У нас най-разпространената и най-използваната за обучителни цели програма е MS PowerPoint, на базата на която ще развием следващата част на настоящото експозе.

Предимствата на новите информационни технологии за презентиране далеч не се състоят само в подобреното качество на слайдовете, които вече "не се издраскват" и "не засичат" в апарата... Следва да отбележим поредица нови възможности, които позволяват да създадем презентация на съвсем различно качествено равнище, а именно:

 • включване на значително по-голям брой образи;

 • отразяване както на фактологията, така и на научните тези за един обект или проблем чрез представяне на дигитални копия на публикувани материали (фиг. 2);

Фиг. 2. Хисар, Южна порта на античната крепостна стена

Фиг. 2. Хисар, Южна порта на античната крепостна стена - слайдът представя актуалното състояние на паметника и графична реставрация за неговия първообраз

 • възможност за акцентиране на вниманието върху определени фрагменти от дигиталните образи чрез оптичното им приближение (фиг. 3) или чрез графичните инструменти (фиг. 4);
 • Фиг. 3. Западна порта на античната крепостна стена

   Фиг. 3. Западна порта на античната крепостна стена - демонстрация на характеристиките на оригиналната фугировка

   

  Фиг. 4. Графично документиране на паметника - изява на съдържанието на графичната документация чрез чертожните инструменти на програмата

  Фиг. 4. Графично документиране на паметника - изява на съдържанието на графичната документация чрез чертожните инструменти на програмата

 • сравнителен анализ на съпоставими обекти или на съпоставими състояния на един обект (фиг. 5);

Фиг. 5. Паметник на културата

Фиг. 5. Паметник на културата "Къща на Т. Янков" в с. Долен - сравнителен анализ на актуалното състояние с графичната реконструкция на първообраза
© Проект: арх. Й. Кандулкова, НИПК, 1981 г.

 • подчертаване на ключови думи и текстове (фиг. 6);

Фиг. 6. Извеждане на понятието

Фиг. 6. Извеждане на понятието "критерий"

 • систематизиране на изложената информация в схематични конструкции (фиг. 7);

Фиг. 7. Схематично представяне на структурата на архитектурния паметник и методите за съвременна намеса в него с дидактическа цел

   Фиг. 7. Схематично представяне на структурата на архитектурния паметник и методите за съвременна намеса в него с дидактическа цел

 • визуализиране на причинно-следствените връзки между различни дейности, процеси или явления (фиг. 8);

Фиг. 8. Методически цикъл за опазване на архитектурното наследство - съдържание, последователност и взаимовръзка на различните групи дейности

   Фиг. 8. Методически цикъл за опазване на архитектурното наследство - съдържание, последователност и взаимовръзка на различните групи дейности

 • включване на символни образи, сугестиращи разсъждения в определена посока (фиг. 9);
 • Фиг. 9. Формулиране на понятието

   Фиг. 9. Формулиране на понятието "ценност на паметника"

 • пълноценно презентиране на добрите практики в проучването, проектирането и промоцирането на КИН - прилагането на информационните технологии в различните фази на дейността позволява лесен обмен на информация и възможност за нейното представяне (фиг. 10 и 11);

Фиг. 10. Представяне на проект за консервация на Перистилна сграда в късноантичен град Никополис ад Нестум

   Фиг. 10. Представяне на проект за консервация на Перистилна сграда в късноантичен град Никополис ад Нестум
   © Проект: гл. проектант арх. Й. Кандулкова, проектант арх. А. Вадинска, 2007 г.

Фиг. 11. Музей Ара Пачис (Ara Pacis), Рим - експониране на паметник под защитно покритие - автор арх. Ричард Майер

Фиг. 11. Музей Ара Пачис (Ara Pacis), Рим - експониране на паметник под защитно покритие - автор арх. Ричард Майер

 • въвеждане на синхронни аудио сигнали за привличане на вниманието на аудиторията или за създаване на атмосфера, подпомагаща възприемането на информацията;

 • анимиране на образната информация, което значително благоприятства да се задържи вниманието на слушателите.

Настоящата презентация няма за цел да представи всички възможности, които предоставят новите информационни технологии, още повече че всяка нова версия на програмните продукти постоянно ги увеличава и усъвършенства. Надяваме се обаче, че казаното дотук достатъчно убедително очертава информационните програми като качествено нов инструмент за обучително презентиране на културното наследство и неговото опазване.

Инструментариумът на тези програми дори позволява да се създадат презентационни продукти, предаващи познания и без прякото, "живо" участие на лектора - факт особено полезен за целите на дистанционното обучение. Според мен обаче истинската сила на тези продукти не е в това да изместят или подменят класическата презентация, а да останат именно помощно средство в работата на лектора, което да приближи лекционната среда до реалността, да провокира диалог и инициативност сред аудиторията.

 

 

БЕЛЕЖКИ

1. Всички илюстрации в статията са дело на автора и са част от лекционната му практика в УАСГ. [обратно]

 

 

© Йорданка Кандулкова
=============================
© Електронно издателство LiterNet, 05.06.2009
Културно наследство: образование - наука - опазване, интегрирани в туризма (Heritage: ESPRIT). Под общата редакция на проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев. Варна: LiterNet, 2009