Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни
6.4. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ НА ОСНОВАТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ КУЛТУРНИ МАРШРУТИ

Доника Георгиева

web | Културно наследство...

Когато през 1987 г. е лансирана Програмата за културни маршрути на Съвета на Европа, декларацията от Сантяго де Компостела набляга на "европейското пространство, запазило една колективна памет и пресечено от пътища и пътеки, които преодоляват разстояния, граници и езикови бариери". Тези пътища и пътеки са наистина една връзка между всички европейци.

Инспирирана от древните пътища към Сантяго де Компостела и оставила своя отпечатък из цяла Европа, темата за Св. Яков дава тласък на редица международни проекти. На първо място, разбира се, това са туристически пътища, но заедно с тях се нареждат и дейности, свързани с опазване на културното и природно наследство, образователни дейности, изследвания и проучвания, насочени към историята, литературата, архитектурата, музиката, етнографията и като цяло богатия свят на европейската култура. Трансграничните измерения на тези европейски проекти изискват полидисциплинарно сътрудничество на специалисти от различни страни, които не се ограничават само до създаването на културно-туристически продукти. В последната Резолюция CM/Res(2007)12 за културните маршрути на Съвета на Европа (приета от Комитета на министрите на 10 октомври 2007 г.) се подчертава, че "тези маршрути са в услуга на европейски проекти за дългосрочно сътрудничество в областта на изследването, остойностяване на наследството, културата и изкуствата, обмяна на млади хора в рамките на културата и образованието, културния туризъм в Европа и устойчивото културно развитие". В този смисъл, развитието на европейските културни маршрути зависи от конкретни инициативи, свързващи националните, регионалните и местни управи, както и частните оператори от всяка държава, със съответни кореспондиращи инициативи от страна на други европейски държави. Съвместните действия на различните участници се регламентират в транснационални мрежи от партньори, обединени около общата тема на даден европейски културен маршрут.

Днес, 20 години след стартирането на Програмата за културни маршрути, Съветът на Европа е удостоил със сертификат "Културен маршрут на Съвета на Европа" 24 проекта за културни маршрути. Всеки един от тях напълно кореспондира на приетите от международната организация изисквания съгласно приложението към Резолюция CM/Res(2007)12. За да получи този сертификат (фиг. 1), един културен маршрут трябва да притежава определени характеристики:

 1. Културният маршрут трябва да бъде организиран около една водеща тема (или подтема, която отразява специфичен аспект на тема), която се утвърждава от Съвета на Европа и представя общи европейски ценности, характерни за няколко европейски страни.

 2. Културният маршурт трябва да стимулира създаването на дългосрочни, международни, мултидисциплинарни проекти за културни маршрути в рамките на пет, установени от Съвета на Европа приоритетни сфери на действие:

  • научноизследователски разработки;

  • подчертаване на паметта, историята и европейското наследство;

  • културен и образователен обмен на млади европейци;

  • съвременни културни и артистични практики;

  • културен туризъм и устойчиво културно развитие.

 3. Културният маршрут трябва да бъде управляван от специално формирани за целите на проекта органи за сътрудничество, съответно институционализирани - като асоциации или федерации на асоциации, включващи и мултидисциплинарни мрежи от специалисти, локализирани в различни страни. Предложените партньорски мрежи се утвърждават от Съвета на Европа и представят регулярни доклади за развитието на културния маршрут.

Фиг. 1. Сертифициране на европейски културни маршрути

Фиг. 1. Сертифициране на европейски културни маршрути
© Схема: ст. ас. арх. Д. Георгиева

Утвърждаването на мултидисциплинарна мрежа от партньори, локализирани в няколко държави, която носи отговорност за изпълнението на проекта, се очертава ключов аспект за функционирането на европейските културни маршрути. Разбира се, гръбнакът на подобна мрежа е именно проектът за европейски културен маршрут. За него партньорите следва да изготвят и представят концептуална рамка за развитие, базирана на общи проучвания по избраната европейска тема.

Организациите, които изготвят проекти за културни маршрути, се подпомагат от Европейския инстутит за културни маршрути (ЕИКМ). Той е основан на база на политическо споразумение между Съвета на Европа и правителството на Великото Херцогство Люксембург през 1997 г. Основна цел на Института е оперативно да прилага програмата на Съвета на Европа. Европейският институт за културни маршрути изпълнява ролята едновременно на:

 • европейска обществена служба, която помага на вносителите на проекти, осигурява политически и културни мисии, работи в посока да направи видима водещата рамка на Съвета на Европа, провежда работа по културно наблюдение и др.;

 • техническа агенция, която установява партньорства, изготвя проучвания и доклади, подготвя, инсталира и провежда изложения и др.

Проектите за европейски културен маршрут се внасят от името на органа за сътрудничество в Съвета на Европа. Европейският институт за културни маршрути следи за прилагането на изискванията на Съвета на Европа и за пълноценното изготвяне на проекта за културен маршрут. В някои случаи може да съдейства за формиране на партньорска мрежа и така да подпомогне организация, която има желание да лансира проект (фиг. 2).

Фиг. 2. Сътрудничество при изготвянето на европейски културни маршрути

Фиг. 2. Сътрудничество при изготвянето на европейски културни маршрути
© Схема: ст. ас. арх. Д. Георгиева

Примери за действащи европейски мрежи на основата на европейски културни маршрути

С лансирането на първия европейски културен маршрут Пътеките към Santiago de Compostele (фиг. 3) - инкорпориран в Програмата през 1987 г., официален сертификат от 2004 г. - в рамките на общоевропейската тема Поклоннически пътища, Съвета на Европа стимулира формирането на група от експерти. Основната дейност, с която се занимават, е изготвянето на обща карта на пътищата и съпоставката на исторически и иконописни свидетелства за поклонничеството.

Фиг. 3. Пътеките на Santiago de Compostele в Европа

Фиг. 3. Пътеките на Santiago de Compostele в Европа
© Карта: ЕИКМ

Днес в почти всяка европейска държава съществуват множество асоциации (Франция - 45; Испания - 7; Белгия - 3; Великобритания - 2; Германия, Ирландия, Италия и Швейцария - по 1; дори в САЩ и Австралия - по 1), които популяризират поклонничеството, научните изследвания, а също и ревитализацията на всяка дори малка следа от наследството. Всички те формират една обширна европейска мрежа за сътрудничество и действат съвместно като глобален инструмент за координиране на усилията на институциите на местно ниво във връзка с прилагането в действие на ревитализацията на древните поклоннически пътища и развитието на мрежа от подслони по тяхното протежение. Асоциациите стимулират обмена на знания и културния диалог чрез организирането на конференции, изложби, класове на наследството и съвременни артистични изяви.

Европейският културен маршрут Пътищата на маслиновото дърво (фиг. 4) - с официален сертификат от 2004 г. - се управлява от едноименна културна фондация, специално създадена от търговската и индустриална камара на град Месина, Гърция, в партньорство с други сдружения по цялото Средиземноморие, надхрърляйки ареала на Европа.

Фиг. 4. Пътищата на маслиновото дърво

Фиг. 4. Пътищата на маслиновото дърво
© Карта: Културна фондация "Пътащата на маслиновото дърво"

Идеята изплува през 1999 г., когато президентът на камарата предприема пътуване с мотори по Средиземноморието и открива невероятно близка култура, свързана с маслиновото дърво. На следващата година се организира второ пътуване, този път с участието на експерти и е стартиран диалогът за общото наследство с местните камари и университети. Пътуванията продължават и през 2001 г., когато признанието за историческите и културни връзки, които обединяват хората, се увенчава с Меморандум за сътрудничество между камари, организации, публични и частни институции в много страни. Инициативата се подкрепя от Международния съвет за зехтина. Така през 2002 г. търговската и индустриална камара на град Месина основава Културната фондация "Пътищата на маслиновото дърво". В рамките на нейния основен приоритет е създаден полидисциплинарен научен екип от специалисти (музейни работници, историци, технолози, гастрономи, етнографи и др.), които разработват методология за промоцирането на културата, свързана с маслиновото дърво, за защита и промоциране на общото културно наследство и за развитието на културния туризъм по пътищата на маслиновото дърво.

Друг пример за успешно действаща европейска мрежа е Федерацията на клюнизийските места, съзадена в рамките на европейския културен маршрут Клюнизийски места в Европа (официален сертификат от 2005 г.), който обединява обекти, свързани с ордена на клюнизийците по темата Влиянието на монашеството. Основана през 1994 от 20 места във Франция и 2 в Швейцария, за да възроди една култура, останала непозната след изчезването на клюнизийския орден, днес федерацията обединява множество обекти във Франция, Швейцария, Германия, Италия, Испания и Германия.

Фиг. 5. Клюнизийски места в Европа

Фиг. 5. Клюнизийски места в Европа
© Карта: Федерацията на клюнизийските обекти

Европейските културни маршрути днес са утвърдена ценност, която изявява споделеното европейско наследство, проследявайки историята на народи, миграциите и разпространението на европейската цивилизация. Те следват исторически пътища или (в определени случаи) съвременни комуникационни връзки в съответствие с целите на устойчивия културен туризъм. Признато е, че статутът Културен маршрут на Съвета на Европа повишава възможностите на съответния културен маршрут в сферата на културния туризъм, повишава неговата туристическа привлекателност и спомага за устойчивото му развитие. Част от европейските културни маршрути са и Културните маршрути на Югоизточна Европа, които през 2004 г. са формално признати от Съвета на Европа за инкорпорирани в общата европейска мрежа. Те представляват стабилна основа за разработване на конкретни проекти за културен туризъм във връзка с по-широкия контекст на европейското културно пространство.

Настоящият проект и формираната в неговите рамки национална мрежа от полидисциплинарни партньори може да бъде начало за търсене на възможности за създаване на мрежи на наднационално ниво и разкриване на перспективи за нови проекти, които да бъдат номинирани за статут Културен маршрут на Съвета на Европа.

 

 

© Доника Георгиева
=============================
© Електронно издателство LiterNet, 05.06.2009
Културно наследство: образование - наука - опазване, интегрирани в туризма (Heritage: ESPRIT). Под общата редакция на проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев. Варна: LiterNet, 2009