Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни
5.3. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КУЛТУРНИТЕ МАРШРУТИ В ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРАД ЗА ЦЕЛИТЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ

Доника Георгиева

web | Културно наследство...

Както е посочено в т. 3.4, културният маршрут в историческия град притежава значителен потенциал за развитието на градския културен туризъм. Това може да се постигне чрез дефинирането му като цялостен културно-туристически продукт, който обединява културния ресурс на маршрута и публичните инфраструктури.

Заради своя комплексен характер културният маршрут в историческия град трудно би могъл да бъде обхванат с поглед и да бъде разбран и оценен от неспециалистите. Ето защо, този процес трябва да бъде подпомогнат чрез представяне и популяризиране на ценността на маршрута за широката публика. Представянето на културния маршрут в историческия град визира изявяване на неговите стойности по достъпен начин с помощта на разнообразни средства - думи, образ, звук, миризма, вкус. Така, чрез стимулиране на различни сетива може да се обясни и подчертае многообразната същност на културния маршрут и да се подпомогне осъзнаването му като ценност. В този смисъл, представянето на културния маршрут в историческия град улеснява комуникацията между него и хората. Едно пълноценно представяне трябва да отговаря на разнообразните изисквания на публиката и да повишава интереса и осъзнаването на многообразните "лица" на културното наледство.

Когато говорим за изява на ценността на място, представянето е част от цялостната информационна система на маршрута в качеството му на обособен културно-туритически продукт. Представените по-долу примери за функциониращи мултумедийни системи по културните маршрути Венцел и Вобан в историческия център на Люксембург са интегрална част от общата информационната инфраструктура по протежението им. В този смисъл, информационната структура - обединяващото звено на културния маршрут като интегрален културно-туристически продукт - е също вид мултимедийна система, която представя и популяризира културната му стойност в историческия град.

Съвременните информационни технологии осигуряват необятни възможности за представянето и популяризирането на културния маршрут в историческия град. При разработването на уеббазирани online продукти и на offline средства (мултимедийни системи) за презентиране на културния маршрут трябва да се има предвид, че тази дейност крие в себе както предимства, така и недостатъци - дигитализацията на културните ценности дава възможност за достъп до знания за всички, но потребителят трябва да е наясно, че "вижда" едно "виртуално наследство", развито на база на оригинала и интерпретирано от създателя на съответния продукт. Въпреки съществуващите критики в този смисъл, именно с помощта на информационните технологии, културният маршрут в историческия град може пълноценно да разкрие своята ценност в рамките на един непрекъсващ процес на взаимовлияния, приемственост и културни натрупвания.

Уеббазирани online продукти и услуги

Най-бързият начин да се достигне до потребителя е интернет. Една добре структурирана база от данни в ГИС би могла да послужи за солидна основа за разработване на уебсайт за културния маршрут в историческия град. Така, чрез лесно разбираема и атрактивна карта потребителят може да се ориентира за местоположението и пространството на ценността. Включването на кратки текстове, снимки, филмчета, анимации и др. позволява да се загатне атмосферата по протежение на културния маршрут.

Най-атрактивните уебсайтове днес се разработват с помощта на Flash-software, който създава векторно базирани графични анимации. С помощта на тази система по лесновъзприемлив начин може да се представи жизнеността на културния маршрут в историческия град - да се разкрият "невидимите" културни процеси и обмен на ценности.

В допълнение, все повече европейски градове започват да поддържат безжична интернет мрежа в историческите си центрове (например "The Cloud" в Лондон), което допълнително би улеснило достъпа на потребителите до online информацията за културния маршрут. Очаква се в бъдеще ГИС технологиите все повече да се инегрират функционално с GPS (Global Positioning System) с приложение при мобилните електронни системи като мобилни телефони и PDA (Personal Digital Assistant) устройства. Всичко това би позволило бърза и лесна ориентация в рамките на културния маршрут в историческия град във всеки един момент.

Едно по-авангардно решение е разполагането на сензори на ключови места по протежение на културния маршрут. При преминаване покрай мястото, посетителят може да получи конкретна информация на собствено мобилно устройство.

Въпреки тези възможности базирани на уебуслугите на място в историческия град, интернет остава предимно средство за достъп до виртуална информацията от разстояние - т.е. запознаване с културния маршрут в историческия град преди реалното му посещение. Ролята на тези продукти и услуги следва да бъде по-скоро привличането и подтикването на посетителя към пътуване и изживяване на културната ценност на място.

Offline средства (мултимедийни системи)

Мултимедийните ситеми представляват средства за комуникация, които комбинират многобройни типове дигигални медии - текст, графика, анимация, аудио, видео и др. Все повече нараства убеждението, че дадено послание, предадено чрез кохерентни, логично обвързани типове медии докосва крайния потребител много по-лесно и ускорява процеса на осъзнаване на информацията (Shank б.г.). По своята същност културният маршрут в историческия град е комплексно наследство, което съчетава взаимообвързани ценности от най-различен тип. Ето защо, чрез мултимедийните средства съвременните информационни технологии дават най-логичната възможност за цялостно представяне на културния маршрут в историческия град в непосредстваната му среда. И така, с атрактивни средства трябва да се популяризира неговата комплексна ценност.

Представяне на материални ценности

Разказ в светлина, звук, образи и макет обяснява историята на произхода на Люксембург в укреплението "Bock" (фиг. 1) - мястото, където се е зародил града и изходна точка на културния маршрут "Венцел" в историческия център на Люксембург. Специално разработен филм стартира при улавянето на движение от разположени на входа сензори. Мултимедийният проектор е умело скрит в конструкцията на тавана. От забързания живот навън посетителят попада в едно подземно културно пространство. Там, с всичките си сетива може да усети духа на мястото. Чрез съвременните технологии се обвързва видимата материална археологическа субстанция (в повечето случаи неразбираема за посетителя) с приказната история на града и така всеки камък намира своето уникално значение в рамките на цялостната система на културния маршрут.

Фиг. 1. Представяне на културни ценности по протежение на културния маршрут

Фиг. 1. Представяне на културни ценности по протежение на културния маршрут "Венцел", Люксембург
© Фотографии: ст. ас. арх. Д. Георгиева

Подобна презентация (фиг. 2), наситена с образи и звук, разказва за приноса на военния инженер на Луи ХІV - Себастиен льо Престр Вобан (1633-1707) - в развитието на фортификационните системи на Люксембург. Филмът може да се види в кулата "Bons Malades" - част от културния маршрут "Вобан" в Люксембург. Автентичното място (една от отбранителните кули, дело на Вобан), където посетителят получава информация, придава допълнителна стойност на продукта.

Фиг. 2. Презентация по културния маршрут

Фиг. 2. Презентация по културния маршрут "Вобан"
© Фотографии: ст. ас. арх. Д. Георгиева

Едва ли има място в Прага, обвито в повече легенди от Карловия мост. И едва ли има по-подходящо място от високата северна кула на моста да ги разкажеш. Презентацията обвързва хилядите хипотези за създаването на моста с конкретните материални следи, достигайки до живите и днес традиции за музикално и художествено творчество по неговото протежение - част от културния маршрут "Сребърна линия - златна Прага" (фиг. 3).

Фиг. 3. Презентация по културния маршрут

Фиг. 3. Презентация по културния маршрут "Сребърна линия - златна Прага"
© Фотографии: ст. ас. арх. Д. Георгиева

Представяне на нематериални ценности

По протежение на културния маршрут "Венцел", в историческия град Люксембург можем да се потопим обратно в атмосферата на миналото чрез звуците и музиката - част от ежедневието на средновековния град (фиг. 4).

Фиг. 4. Културен маршрут

Фиг. 4. Културен маршрут "Венцел", Люксембург
© Фотографии: ст. ас. арх. Д. Георгиева

С помощта на съвременните информационни системи архитектурното физическо пространство на средновековните кули се смесва с абстрактното пространство на звука, за да се обединят в едно послание насочено към човешката способност да възприема с всички свои сетива. Разположени в близост до кулите сензори засичат движение на посетители и те изненадващо се връщат назад във времето до ХІV в. В първата кула скърцането на врата, звуци, напомнящи строежа на съоръжението, и тъжен женски глас, който пее, разкриват тайни около създаването на града. Във втората кула звучи "Песен на въоръжения мъж", а в третата - импровизация, силно повлияна от мюсюлманската музика. Постепенно посетителят достига до поредната кула-порта "Якоб", в която чрез анимиран филм получава информация за историята на създаването на укрепленията. Така "парчетата" от звуци, достигнали до съзнанието му, намират своето логично място в пъзела на историята.

Според легендата за Нибелунгите най-легендарното съкровище в света лежи на дъното на Рейн при град Вормс. Без нито един артефакт това нематериално наследство е атрактивно представено само с помощта на съвременни мултимедийни системи в музея на Нибелунгите (фиг. 5), разположен в средновековната крепостна стена на Вормс. Разказът за мита разчита на хиляди образи (разпръснати по музеи из целия свят - картини, графики, пропагандни плакати, фотографии от оперни сцени) и най-вече на музиката (знае се, че оригиналната история е рецитирана под инструментален акомпанимент, което дава тласък на редица музикални интерпретации). Важно предимство на презентациите, които водят посетителя, са непрекъснатите препратки, които се правят във връзка с влиянието на мита върху редица световни събития (например Втората световна война) и върху творчеството на велики личности (например Рихард Вагнер). И накрая - апогеят на експозицията е т.нар. "подземен свят" - инсталация, която потапя посетителя в една виртуална реалност. Чрез тримерни модели изпълващи едно помещение, разходката завършва с "потапяне" под града и музея в търсене на златния скиптър и пръстена на Нибелунгите през парчета от спомени.

Фиг. 5. Музей на Нибелунгите във Вормс, Германия

Фиг. 5. Музей на Нибелунгите във Вормс, Германия
© Фотографии: ст. ас. арх. Д. Георгиева

Живата култура в историческия град - символ на жизнеността на културния маршрут

Съвременните художествени инсталации по протежение на културния маршрут в историческия град са израз на продължаващия по него културен обмен.

Фиг. 6. Изложба в абатство Ноймюнстер

Фиг. 6. Изложба в абатство Ноймюнстер
© Фотографии: ст. ас. арх. Д. Георгиева

През 2005 г. на площада в абатство Ноймюнстер (фиг. 6) - част от културния маршрут "Венцел" в Люксембург, 25 творци от Европа дадоха израз на своето виждане за многообразните култури в Европейския съюз в рамките на изложбата "25 EU Stars" (25 звезди на Европейския съюз).

Пасажът, наречен "Foyer d'art" (Средище на изкуството), е последната отсечка от културния маршрут "Венцел" в историческия град Люксембург (фиг. 7). Той приютява творбите от специализирана детска градина за деца на емигранти. Концепцията за създаване на подобно творческо пространство в рамките на маршрута има две основни предимства: оживява дългия коридор, водещ към обществения асансьор; създава пространство за диалог на разнообразни култури, пречупен през изразните средства на най-малките.

Фиг. 7. Изкуство в пасажа

Фиг. 7. Изкуство в пасажа "Foyer d'art", Люксембург
© Фотографии: ст. ас. арх. Д. Георгиева

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Shank б.г.: Shank, Patti. The Value of Multimedia in Learning. // Adobe Design Center: Think Tank, б.г. <http://www.adobe.com/designcenter/thinktank/valuemedia> (15.04.2009).

 

 

© Доника Георгиева
=============================
© Електронно издателство LiterNet, 05.06.2009
Културно наследство: образование - наука - опазване, интегрирани в туризма (Heritage: ESPRIT). Под общата редакция на проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев. Варна: LiterNet, 2009