Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

ОДЕСЬКА БОЛГАРИСТИКА / ОДЕСКА БЪЛГАРИСТИКА / ОДЕССКАЯ БОЛГАРИСТИКА

Науковий щорiчник Одеського наукового товариства болгаристiв. Одеса

 

За кореспонденция:
65100 Украина, г. Одесса, ОНУ "И. И. Мечникова", ул. "Шчепкина" № 12, Исторический факультет, доц. А. А. Пригарин
65100 Украина, г. Одесса, ОНУ "И. И. Мечникова", бул. "Французский" № 24/26, Филологический факультет, доц. В. А. Колесник
e-mail: prigarin_alexand@mail.ru

Научният ежегодник "Одеска българистика" е орган на Одеското научно дружество на българистите, което е регистрирано към Асоциацията на българските национално-културни дружества и организации в Украйна. Ежегодникът излиза от 2003 г. като издание на Одеския национален университет "Иля Мечников".

 

Редколегия: дин В. Н. Станко (отг. ред.), кин А. А. Пригарин (отг.секретар), дин А. А. Бачинска, дин А. Б. Дьомин, дфн Н. М. Шляхова, кфн В. А. Колесник, кфн С. Д. Топалова.

Одеська болгаристика / Одеска българистика / Одесская болгаристикаОдеският университет е един от най-старите научни и учебни центрове по славистика в Украйна. Той има отдавнашни традиции в изучаването на етнографията, езика и литературите на южните славяни, както и в установяването на научни контакти с дейците на културата на славянските балкански страни.

Спецификата на одеския район способства за създаване на особен интерес у учените от Одеса към българистиката. Сред тях трябва да се споменат първият декан на историко-филологическия факултет проф. Виктор И. Григорович и първият завеждащ катедрата по руски език акад. Пьотр С. Билярский. В Одеския университет са работили също така забележителните слависти Ватрослав Ягич, Михаил Попруженко, А. А. Кочубински и др. Те имат значителен принос за решаването на множество въпроси, свързани с историята на възникването и развитието на славянската писменост, на българската диалектология, етнография и история.

Още със своето създаване одеската българистика се развива в три направления - изследване на старобългарските ръкописи, етнография и диалектология. В рамките на тези направления продължава работата и на учените-българисти от Одеския национален университет - членове на Одеското научно дружество на българистите.

Важна роля за развитието на българистиката в Одеския национален университет има създаването през 1995 г. на Българско отделение във Филологическия факултет и на катедра Археология и етнология в Историческия факултет, които поставят началото на действителното възраждане на етнологичната българистика в Одеса. Българското отделение и катедра Археология и етнография осъществяват множество комплексни етнографски и диалектоложки експедиции в българските села в Южна Украйна и в Крим. В ежегодника са представени редица материали от тези полеви изследвания.


Структурата на ежегодника не е стационарна и се променя от брой в брой.

В бр. 1 (2003 г.) са обособени рубрики: Етнография (включваща "Очерци по етнография на българското население на с. Евгеновка, Тарутински район на Одеска област", с. 6-70), Старобългаристика (статия на Св. Николова "Българските текстове на Вехтия завет до Генадиевската Библия и проблемите при тяхната публикация"); Етнолингвистика и ономастика (поредица статии върху материал от селата на Одеска област Евгеновка, Заря, Чийшия и с. Терновка, Николаевска обл.); Литературознание (в тази рубрика интересът е към поезията на българските поети от Бесарабия - на тях са посветени статии на Ел. Налбантова и Стр. Цанов).

В бр. 2 (2004 г.) материалите са групирани в рубрики: История (тук са оповестени редица архивни материали върху историята на с. Терновка, Николаевска обл.); Етнография (десет статии върху традиционната култура не само на бесарабските българи, но и на гърците от Бесарабия и Крим); Диалектология (акцентирано е върху изследване на процеса на интерференция в българските говори от Южна Украйна); Литературознание (статия на Ел. Налбантова "Образът на Одеса и символиката на града в българската литература на ХІХ век").

Сред авторите са както украински, така и български учени: етнографите А. А. Пригарин, Т. А. Агафонова, А. И. Ганчев, В. Н. Шевченко, Г. Н. Захарченко, Л. Д. Николова, Н. И. Серебрянникова, В. И. Килат, Е. С. Кисса, И. О. Мороз, И. Н. Калчева, А. Крантов, О. Милчева, Е. В. Петрова, А. А. Ткаченко; историците В. Н. Станко, Е. С. Самаритаки, Е. А. Уварова; диалектолозите В. А. Колесник, С. Д. Топалова, С. Ив. Георгиева, Т. Димо; медиевистите Св. Николова, Т. Чалъкова, М. Драгиева; литераторите Ел. Налбантова, Стр. Цанов.

В ежегодника се публикуват материали на украински, руски и български език.

 

 

=============================
© Електронно списание LiterNet, 25.10.2004, № 10 (59)