Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ДЕЦА В ДВУЕЗИЧНА СРЕДА (5.-12. КЛАС)
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА

Лилия Иванова

web

Виденов, М. Езикът и общественото мнение. София: АИ "Проф. Марин Дринов", 1997.

Виденов, М. Социолингвистическият маркер. София: Делфи издат, 1998.

Владимирова, Т., Македонска, Сн. Обучение на деца на български турци. София, 1977.

Георгиева, Маргарита. Овладяване на български език от ученици билингви. // Български език и литература, 1995, № 6, 28-32.

Герганов, Е., Кючуков, Хр. Образователни нагласи на ромите в България. София: Тилиа, 1999.

Детска реч и билингвизъм. Под ред. на Христо Кючуков. София: Дайвърсити прес, 2003.

Димчев, К. Към въпроса за типологията на обучението по български език. // Български език и литература, 2002, № 4-5, 126-133.

Димчев, К. Обучението по български език като система. Второ прераб. и доп. изд. София: Сиела, 1998.

Езиковото и литературното обучение на ромските деца в V-VІІІ клас. Под ред. на Хр. Кючуков. София: Тилиа, 2000.

Езикът и регионалният и националният идентитет. // Проблеми на социолингвистиката. VІ. Езикът и съвременността. Материали от Шестата международна конференция по социолингвистика. Шумен, 26-30 септември 1997 г. София: Международно социолингвистическо дружество, 1999, 231-317.

Емин, Н. Езиковите интерференции в речта на децата билингви. // Год. Шуменски университет „Епископ К. Преславски" (за 1999), 2000, 137-139.

За единно и диференцирано обучение по български език и литература. София: НИО, 1991.

Интеркултурно образование. Под ред. на А. Андонов и П. Макариев. София, 1996.

Йонова, Пл. Правописната култура на ученици билингви от VІІ клас на Видинския регион. // Български език и литература, 1995, № 6, 40-43.

Караколева, Л. Социолингвистични методи за проучване комуникативно-речевата компетентност на ученици билингви. // Год. ТУ - Габрово, № 1, 1999, 185-197.

Колева, И. Етнопсихопедагогика на говора. София: ЦИУУ - УИ „Св. Климент Охридски", 2000.

Колева, С. Моят опит в обучението по български език на деца билингви. // Образование и квалификация, 1997, № 4, 97-102.

Колева, С. Някои аспекти на обучението по български език на деца билингви. // Образование, 1999, № 4, 27-33.

Кючуков, Хр. Лингводидактически аспекти на ромския език. София, 1998.

Кючуков, Хр., Златев, Й. Комуникативната компетентност на ромските деца на български език в класната стая. София: Клуб 90, 1996.

Кючуков, Хр. Методика на обучението по български език в условията на билингвизъм. София, 1993.

Кючуков, Хр. Ефективни форми на работа с ученици билингви в V-VІІІ клас. // Образование, 1994, № 4, 50-55.

Кючуков, Хр. Обучение на деца от ромски произход в България и чужбина (книга за учителя). София, 1996.

Кючуков, Хр. Писмената реч на български език на учениците роми в ІІІ-V клас. София: Дайвърсити, 2002.

Кючуков, Хр. Развитие на детския ромски и детския турски билингвизъм в България (психолингвистичен анализ). София, 2001.

Кючуков, Хр. Учебните видеофилми и мултимедийната система в помощ на езиковото обучение на децата билингви. // Училище, 1994, № 4, 79-82.

Леонтьев, А. А. Основы психолингвистики. Москва: Смысл, 1999.

Обучението на ромските деца (проблеми и перспективи). Под ред. на Хр. Кючуков. Доклади от Първата международна конференция за обучението на ромските деца в Европа. Варна, 28-30 ноември 1997. Варна, 1999.

Панчев, А. Приобщаване към българското слово и култура на деца от ромски произход чрез обучението по музика. // Образование и квалификация, 2000, № 2, 49-53.

Проблеми на възпитателните училища интернати. Сб. статии под ред. Хр. Кючуков, А. Иванова. София: Тилиа, 2000.

Ролята на майчиния език при овладяване на българския език от деца турчета. Под ред. на Христо Кючуков. Силистра, 2003.

Салим, Фатме. Проблеми при ограмотяването на деца билингви. // Год. Шуменски университет „Епископ К. Преславски" (за 1999), 2000, 160-164.

Симова, Ст. Стимулиране на личностната изява на ученика на „микроравнище" чрез индивидуализация и диференциация на обучението. // Образование и квалификация, 2003, № 4, 26-37.

Стратегия за интеграция на децата и учениците от малцинствените етнически общности в България. Проект на МОН, 2003.

Тенденции в обучението по български език. Сб. в чест на 65-годишнината на проф. Кирил Димчев. София: Булвест 2000, 2000.

Хъдсън, Р. Д. Социолингвистика. София: УИ „Св. Кл. Охридски", 1995.

 

 

© Лилия Иванова
=============================
© Български език и литература (електронна версия), 2003, № 6
© Електронно списание LiterNet, 31.03.2004, № 3 (52)

Други публикации:
Български език и литература, 2003, № 6.