Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

50 ГОДИНИ ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИ (ДИУУ)

Габриела Каменова

web

Департаментът за информация и усъвършенстване на учители (до 2001 г. Централен институт за усъвършенстване на учители, ЦИУУ) - СУ „Св. Климент Охридски", София, е институция с вече 50-годишна история, която пази традицията по пътя към своето развитие и модернизиране.

50 години всяка есен І квалификационна степен защитават средно 40 курсисти, а общо през квалификационно-обучителните програми на Департамента годишно преминават около 10 000 учители, директори и експерти.

Обучението в Департамента се осъществява от квалифициран преподавателски състав - специалисти по предучилищно и начално образование; по отделните предмети в общообразователните, специалните и професионалните учебни заведения; по информационни и комуникационни технологии; по педагогика и педагогическа психология; по управление на образованието.

Преподавателите, които работят в ДИУУ, са представители на поколения с различен преподавателски опит, притежават различни професионални степени и научни звания. Имат амбицията да развиват най-доброто от образователната ни традиция. Същевременно те са добре осведомени за различните европейски образователни практики. Владеят ефективни умения за интегриране на европейските образователни стандарти и тяхното представяне в квалификационно-обучителните програми. Притежават компетентности за консултиране на учителя с цел превенция и преодоляване на проблемите на ученика.

Голяма част от преподавателите в Департамента са съавтори на държавни образователни изисквания за учебно съдържание, учебни програми, учебници и учебни помагала, координатори са на международни проекти.

В програмите на Департамента се включват чуждестранни гост-преподаватели от Австрия, Великобритания, Германия, Франция.

Департаментът е инициатор и домакин на национални прояви, посветени на модернизацията на предучилищното, началното и средното образование и на множество образователни проекти и семинари.

 • Проблемите на екологичното образование в контекста на образователната реформа дискутираха участниците в организираната в ДИУУ по повод 5 юни - Световния ден на околната среда, кръгла маса на тема „Екологичното образование в съвременните реалности".

 • Департаментът бе домакин и на изложба рисунки, снимки и макети на тема „Природата - наш дом и ресурс за устойчиво развитие и здравословен живот". В изложбата се представиха ученици от София и страната.

 • Въвеждането на стратегии за иновативен и ефективен начин на преподаване на история в училищата бе във фокуса на вниманието на историци - действащи учители, в проведения на 5 и 6 юни т.г. в ДИУУ международен семинар на тема „Всекидневният живот в Албания, България и Македония, 1945-2000".

 • Кръгла маса събра в ДИУУ на 30 юни и 1 юли 2003 г. млади асистенти от столицата и страната. В центъра на вниманието им бе диференцираният подход в образованието. Интеркултурното, мултиетническото, мултикултурното и междуетническото перманентно образование; перманентно-интегрираното образование на хора със специални изисквания и специални образователни нужди; перманентността и интегративността в професионалното образование и информационните технологии в обучението по отделните дисциплини бяха акцентите на семинара.

 • Предизвикателства пред продължаващото образование на педагогическите кадри бе темата на международната конференция, която се проведе на 30 и 31 октомври в ДИУУ. Конференцията се организира от Департамента в чест на 50-годишнината от неговото създаване.

Целта на конференцията бе представители на различни институции, които са ангажирани с подготовката и квалификацията на педагогическите кадри, да представят и обсъдят постиженията си относно:

 • стратегиите за базисната и продължаващата подготовка на педагогически кадри;
 • ефективните технологии на обучение в базисното и продължаващото образование;
 • междукултурния диалог в продължаващото образование;
 • новостите в сферата на управление на качеството в базисната и следдипломната подготовка на учителите.

За участие в конференцията бяха поканени представители на висши училища, които подготвят студенти по педагогически специалности; на департаментите за квалификация на учителите, които осъществяват продължаващото образование на педагогическите кадри; на Главна дирекция „Квалификация на учителите" в МОН и на регионалните инспекторати по образованието; експерти от неправителствени организации, които разработват образователни проекти и включват учителите в прилагането на техните продукти, както и изявени учители, постигнали най-високи квалификационни степени, и представители на Синдиката на българските учители. В конференцията взеха участие и специално поканени чуждестранни гости.

В Департамента за информация и усъвършенстване на учители функционират Научно-педагогическа библиотека, Информационно-ресурсен център, Франкофонски център за информация и документация, Британски център и библиотека по немски език.

Департаментът разполага с модерно оборудвани компютърни зали и общежитие.

 

Предстоящи курсове в ДИУУ по педагогика на обучението по български език и литература за учебната 2003/2004 г.

Програмите, предлагани в направление български език и литература, са съсредоточени върху:

 • националните образователни традиции и тяхното осъвременяване чрез нови педагогически технологии;
 • ориентирането на учителите в тенденциите на образователните стратегии в европейските страни;
 • въвеждането в обучението на новите информационни, комуникационни и образователни технологии;
 • подпомагането на учителя в творческите му търсения за реализация на новата му роля в променящите се социални условия.

Програмите са подходящи за учители с малък педагогически стаж, навлизащи сега в професията, както и за всички ангажирани с проблемите на обучението по български език в училище педагози.

Непосредствена, творческа, дискусионна атмосфера, сътрудничество и доброжелателност са характерни за работата в групите.

Предлагат се и се обсъждат прагматични идеи, свързани с дейностите на учители и ученици в учебните часове, с приложение на съвременни техники, методи и похвати в уроците по български език и литература.

Код 1.5.3. 30.10.2003; 27.11.2003; 29.01.2004; 26.02.2004; 25.03.2004; 29.04.2004 - продължаваща дистанционна програма „Прилагане на технологии и техники на работа с текст (текст в обучението по български език и литература, текстови задачи в обучението по математика, текст в обучението по околен свят)" с ръководител доц. д-р Ст. Вълкова.

Програмата е предназначена за начални учители с интерес към съвременни техники на обучение за формиране на комуникативна компетентност у учениците.

Разглеждат се същността и критериите за оценяване на комуникативната компетентност и се предлага модел на обучение за овладяване на умения за разбиране и създаване на текстове в обучението по български език и за пренос на тези умения в обучението по математика и по околен свят.

Код 1.22.2. 24.-26.11.2003 - първа фаза на полифазна програма „Съвременни тенденции в обучението по български език" с ръководител ас. Б. Василева.

Програмата е предназначена за учители по български език и литература от цялата страна, преподаващи в 5.-8. клас, и за интересуващи се от съвременните подходи в езиковото обучение.

Лектори в програмата са и методиците от СУ „Св. Климент Охридски": гл. ас. д-р А. Петров и гл. ас. д-р Т. Ангелова.

Програмата предлага актуални за езиковото обучение идеи за формиране на комуникативна компетентност у учениците и прагматичното им прилагане в часовете по български език съобразно с учебната програма.

Код 1.22.3. 08.-12.12.2003 - монофазна програма „Продуциране на текст от учениците в горен курс" с ръководител ст. ас. Р. Бъневска.

Програмата предлага система на обучение за овладяване на необходимите комуникативно-речеви умения на учениците от гимназиалната училищна степен.

Код 1.22.4. 15.-19.12.2003 - монофазна програма „Обучение на учениците в създаване на текст" с ръководител ас. Б. Василева.

Акцентира върху обучението на учениците от 5.-8. клас в създаване на свързан текст и прилагане в урока на техники за творческо писане.

Програмите на Департамента за информация и усъвършенстване на учители можете да намерите във всички регионални инспекторати по образованието на МОН, както и на уебстраницата на ДИУУ: http://www.diuu.bg

 

 

© Габриела Каменова
=============================
© Български език и литература (електронна версия), 2003, № 6
© Електронно списание LiterNet, 31.03.2004, № 3 (52)

Други публикации:
Български език и литература, 2003, № 6.