Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни
СЪКРАЩЕНИЯ

Тодор Моллов

web | Мит - епос - история

АК - Анна Комнина. Алексиада. /Вступ. стат., перев. и комм. Я. Н. Любарского. М., 1965.

Арх. КБЛ - Архив на курсови и дипломни работи по дисциплината "Български фолклор" към Катедра "Българска литература" на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий".

Афан., 1-3 - Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. В трех томах. М., 1985-1986.

Безс. - Безсонов, П., Болгарскiя песни из сборников Ю. Ив. Венелина, Н. Д. Катранова и других болгар. М., 1855, Т. I-II [Временник Имп. Моск. Об-ва истории и древностей российских. Кн. ХХI-ХХII].

БЕР - Български етимологичен речник, Т. 1, С., 1971; Т. 2, С., 1979; Т. 3, С., 1986; Т. 4, С., 1995.

БЛК - Българската литература и книжнина през ХIII век. С., 1987.

БНГат. - Стойкова. Ст., 1984 - Български народни гатанки. С., 1984.

БНПП - Българска народна поезия и проза, Т. 1-7, С., 1981-1983.

БНТ - Българско народно творчество, Т. 1-12. С., 1961-1963.

Бог. кн. - Български народни песни: (Из Богоровия книжатник). С., 1879.

БФП - Български фолклорни приказки. Каталог. /Съст.: Л. Даскалова-Перковска, Д. Добрева, Й. Коцева, Е. Мицева. С., 1993.

ВСД - Византийский сатирический диалог. Л., 1986.

ВСС - Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка. /Сост.: Л. Г. Бараг, И. П. Березовский, К. П. Кабашников, Н. В. Новиков. Л., 1979.

Геров 1-6 - Геров, Н., Речник на българския език. С., 1895-1908, Т. 1-6 (фотот. изд. - 1975-1978).

ГИБИ - Гръцки извори за българската история (София).

ЖСтДеч. - Давидов, А., Г. Данчев, Н. Дончева-Панайотова, П. Ковачева, Т. Генчева. - Житие на Стефан Дечански от Григорий Цамблак. С., 1983.

Даль - Даль, Вл., Толковый словарь живого великорусского языка, Т. I-IV. М., 1880-1882 (Фотот. изд. - М., 1981-1982).

ДБД - Дунаве, бели Дунаве: Народни песни от Крайдунавска Добруджа /Състав. Б. Илиев, Цв. Друмева, Т. I-III. С., 1991.

ДТС - Древнетюркский словарь. Л., 1969.

ДЮДК - Добър юнак с добра коня. 152 обредни песни от с. Аспарухово, Варненско. /Събрал и подредил Анчо Калоянов. Варна, 1986.

Етн. Б-я - Етнография на България, Т. 1-3. С., 1980-1985.

Жив. свят - Животинският свят на България. С., 1984.

ЖБС - Жития на българските светци (в новобългарски превод) от Левкийски епископ Партений. Том Втори. С., Синод. изд., 1979.

ЖСтЛаз. - Куев, К., Житието на Стефан Лазаревич от Константин Костенечки. С., 1983.

ИБ - История на България. Т. 2. С., 1981; Т. 3. С., 1982.

ИБЕ - Извори за българската етнография. Т. 1. Из българския възрожденски печат. С., 1992.

ИБИ - Извори за българската история (София).

ИССФ - Известия на семинара по славянска филология при Университета в София, кн. V. С., 1925; кн. VI. С., 1929.

Карав., Пам. - Каравелов, Л., Памятники народного быта болгар. М., 1861.

Карав., Съч. - Съчинения на Любена Каравелов /Под ред. на З. Стоянов, Т. I. Руссе, 1886.

Карав.-Лавр. - Болгарскiя народныя песни, собранныя Любеном Каравеловым /Изданныя под набл. П. А. Лаврова. М., 1905.

КМЕ - Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 1 (А-З). С., 1985; Т. 2 (И-О). С., 1995.

Кой кой е... - Андреев, Й., Ив. Лазаров, Пл. Павлов, Кой кой е в средновековна България. Исторически справочник. С., 1994.

МНМ - Мифы народов мира, Т. 1. М., 1981; Т. 2. М., 1982.

МП - Малеш и Пиjанец. IV. Народни песни од с. Блатец, собрани од Мих. Jанушев. Скопjе, 1982.

ННГ - Невидими нощни гости /Подбор и научен коментар: Евгения Мицева, С., 1994.

НПСам. - Народни песни от Самоков и Самоковско. С., 1975.

НПРК - Народни песни от Родопския край /Н. Кауфман и Т. Тодоров. С., 1970.

НЧ - Народното четиво през ХVI-ХVIII век. /Подб. и ред. Д. Петканова. С., 1990.

Опис ­ Љубица Штављанин-Ђорђевић, Мирослава Гроздановић-Паjић, Луциjа Цернић. Опис ћирилских рукописа Народне библиотеке Србиjе. Књ. Прва. Београд, 1986 [Опис jужнословенских ћирилских рукописа. том II].

ПВЛ - Повесть временных лет, Ч. I, М.-Л., 1950.

Показ. - Показалец на печатаните през ХIХ век български народни песни от Антон П. Стоилов. I. 1815-1860. С., 1916; II. 1861-1878. С., 1918.

ПОРЛ - Памятники отреченной русской литературы /Собр. и изд. Николаем Тихонравовым, Т. I. СПб., 1863; Т. II. СПб., 1863.

ПСРЛ - Полное собрание русских летописей.

РНП - Примовски, Ан. и Н., 1968 - Родопски народни песни. С., 1968.

СБЕ - Старобългарска есхатология. Антология. /Съст. Д. Петканова и Ан. Милтенова. С., 1993.

СБЛ - Стара българска литература. Т. 1. С., 1981; Т. 2. С., 1982; Т. 3. С., 1983; Т. 4. С., 1986; Т. 5. С., 1990.

СМБ - Калоянов, А., Славите ли Млада Бога? Всичко за празника Коледа, 72 коледни песни и 4 коледарски благословии. В. Търново: Слово, 1992.

Срезн. - Срезневский, И. И., Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам ( Т. I-III). СПб., 1893-1912.

СЛА - Средновековни лековници и амулети. /Съставителство и редакция Анисава Милтенова и Анни Кирилова. С., 1994.

Слав. - Български притчи или пословици и характерни думи, събрани от Петко Р. Славейков. /Под ред. на акад. М. Арнаудов. С., 1972.

Слов. кн. - Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. I (ХI-пер. пол. ХIV в.). Л., 1987; Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. II (Вторая половина ХIV - ХVI в.). Ч. 2 (Л-Я). Л., 1987.

Стб. л-ра (е) - Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. /Съст. Д. Петканова. С., 1992.

Ип. Рим. - Творения св. Ипполита, епископа римского, в русском переводе. Изд. Казаньской Дух. Академией. Вып. I. Казань, 1898.

ТЗС - Труды по знаковым системам

ТОДРЛ - Труды отдела древнерусской литературы (Ленинград)

ТМТЮС - Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири : Пространство и время. Вещный мир. Новосибирск, 1988; Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири : Человек. Общество. Новосибирск, 1989.

УЗТГУ - Ученые записки Тартуского государственного университета

ХИБ - Петров, П., В. Гюзелев, Христоматия по история на България, С., 1978, Т. 1-2.

 

 

© Тодор Моллов
=============================
© Електронно издателство LiterNet, 14.08.2002
Тодор Моллов. Мит - епос - история. Старобългарските историко-апокалиптични сказания (992-1092-1492). Варна: LiterNet, 2002.

Други публикации:
Тодор Моллов. Мит - епос - история. Старобългарските историко-апокалиптични сказания (992-1092-1492). В. Търново, 1997 (вариант).