Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

ПУБЛИКАЦИИ НА ДОЦ. Д-Р МИРА ДУШКОВА ЗА КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ (2006-2018)

Мира Душкова

web

Дисертационен труд

Поетика на Константин-Константиновия разказ. Русенски университет "Ангел Кънчев" (2010, защитена във ВАК).

Научни ръководители: проф. д-р Славчо Иванов, доц. д-р Руси Русев. Рецензенти: проф. дфн Симеон Янев, доц. д-р Татяна Ичевска.

 

Автореферат

Поетика на Константин-Константиновия разказ. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор". Русе, 2010, 34 с.

 

Хабилитационен труд

Константин Константинов в контекста на българската литературна история на ХХ век. Писателят и неговите съвременници Д. Дебелянов, Ел. Багряна, Д. Шишманов, И. Андрич, И. Еренбург, И. Бунин. Хабилитационен труд за присъждане на академичната длъжност "доцент", Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, 2016, 262 с.

Рецензенти: проф. дфн Яни Милчаков, доц. дфн Пламен Дойнов.

 

МОНОГРАФИИ

1. Semper Idem: Константин Константинов. Поетика на късните разкази. Русе: Лени-Ан, 2012. ISBN 978-954-8190-96-1.

Рецензенти: проф. дфн Сава Василев, доц. д-р Татяна Ичевска

Научен редактор: доц. д-р Руси Русев, редактор: Юлиан Жилиев

Монографията е издадена след спечелен конкурс "Помощ за книгата" на Министерството на културата (2013).

Номинация в конкурса за високи научни постижение на СУБ за 2014 г. (Номинация от СУБ, Клон-Русе, Секция "Филология")


Semper Idem: Константин Константинов. Поетика на късните разкази. Второ издание. Русе: Лени-Ан, 2013. ISBN 978-954-8090-99-5.

Съдържание: Уводни думи: Semper Idem. ПЪРВА ГЛАВА: Творческият път на Константин Константинов. Критическа рецепция. Поетически дебют. Списание "Звено" (1914). Сборници от 20-те години. Късните разкази. Първи оценки. Константин Константинов в периода 1944-1970 година. Председател на Съюза на българските писатели. Главен редактор на списание "Изкуство". "Птица над пожарищата". Романът "Кръв" (1946, второ издание). Константин Константинов през 50-те и 60-те години. Критическа рецепция на творчеството на К. Константинов от 1970 до 1989 година. Съвременни прочити. ВТОРА ГЛАВА: Пространство и време. Пространството. Уподобяването на дома и героя. Временният дом. Топосът чужбина. Принадлежност/непринадлежност на героите към пространството. Движението на героите. "Чуждото" пространство. Границата. Времето. "Ден по ден". "Една нощ". Минало. Настоящето. Бъдеще. ТРЕТА ГЛАВА: Морфология на образите. Човешкото тяло. Облекло и детайл. Голотата. Смъртта на тялото. Лицето. Очите. Гласът. Жестовете, ръцете. Нозете. ЧЕТВЪРТА ГЛАВА : Имената. Типология на имената. Собствени имена. Нарицателните имена при обозначаване на героя. Местоименно обозначаване на героя. Именуване чрез инициали. Форми на обръщения. ПЕТА ГЛАВА: Динамика на образите. Герои, свързани със съдебната система. Хората на изкуството. Копнеещите хора. Тайната на копнеещите хора. "Един мъж, една жена". Епизодични герои. "Трета класа". ШЕСТА ГЛАВА: Всекидневието. Модел на изобразяване на всекидневието. Мястото на действието. Героите и всекидневието. Незначителната история. Разчупване на модела. Празникът. Фигурите на празника. Споменът, мечтата. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Съдържание на сборниците с разкази и пътеписи на Константин Константинов (първо и второ издание). ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Из оценките на чуждите литературни критици. ЖИВОТОПИС. Показалец на цитираните произведения на Константин Константинов. Показалец на цитираните периодични издания. Показалец на имената.

Отзиви

1. Дойнов, Пл. - Литературен вестник, Nо 7, 20-26 февруари 2013, Рубр. "Витрина", с. 5.

2. Бодаков, М. - Култура, Nо 7 (2713), 22 февруари 2013.

3. Стамболиев, О. - Света гора, бр.12 ("Л"), 2012/2013 (Велико Търново), Рубр. "Преглед", с. 660-661.

Рецензии

1. Донева, В. За верността на изследователя. - Литературен вестник, Nо 2, 15-21.01.2014, Рубр. "Приписки", с. 5.

 

2. Memento vivere. Константин Констатинов и неговитесъвременници. Русе: Артцентрик, 2018, 306 с., ISBN 978-619-90559-2-2.

Рецензенти: доц. дфн Пламен Дойнов, доц. д-р Руси Русев

Редактор: Юлиан Жилиев

Монографията е издадена след спечелен конкурс на Фонд "Култура" - Сливен (2016).

Съдържание: УВОДНИ ДУМИ. ПЪРВА ЧАСТ (Началото на ХХ век - краят на 30-те години). Първа глава: Духовна общност (Димчо Дебелянов и Константин Константинов). Втора глава: Душечка и дъщерята на вятъра (Константин Константинов и Елисавета Багряна). Трета глава: Писателят и френската култура. Четвърта глава: Константин Константинов и Димитър Шишманов в началото на века. ВТОРА ЧАСТ (40-те години на ХХ век). Пета глава: Константин Константинов и Димитър Шишманов в разлома на историята. Шеста глава: Писателят и политическата конюнктура на 40-те години на ХХ век. Седма глава: Птици над пожарищата (Иво Андрич и Константин Константинов). Осма глава: Духовни пресичания (Иля Еренбург и Константин Константинов, България, 1945). ТРЕТА ЧАСТ (60-те години на ХХ век). Девета глава: Иля Еренбург в София (1965). Десета глава: Невидимият ток. Страници за Иван Бунин (Кореспонденцията между Александър Бабореко и Константин Константинов). Единадесета глава: Писателят и руската литература. ЧЕТВЪРТА ЧАСТ. Дванадесета глава: Социалните роли на Константин Константинов. Тринадесета глава: Литературната личност на Константин Константинов. Четиринадесета глава: Константин Константинов в българската литературна история на ХХ век. ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Модел за конструиране на частна литературна история. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДУМИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Думи на Константин Константинов. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА. Показалец на цитираните произведения на Константин Константинов. Показалец на цитираните периодични издания и единични листове. Резюме на български език. Резюме на руски език. Резюме на английски език. Благодарности.

Отзиви

1. Литературен вестник, No 31, 26.09.-02.10.2018, с. 4.

Рецензии

2. Дойнов, Пл. Как е възможна частна литературна история? - Литературен вестник, N 38, 14.-20.11.2018, с. 7.

 

СТУДИИ

3. Константин Константинов - хроника на непримиримостта (1944-1970). // НРБ-литературата: история, понятия, подходи. Поредица "Литературата на НРБ: история и теория". Съст. Пл. Дойнов. Книга 5. София, 2012, с. 395-416. Също: Електронно списание LiterNet, 15.11.2011, № 11 (144) <https://liternet.bg/publish/mdushkova/konstantin-konstantinov.htm> (15.03.2019).

 

СТАТИИ И ДОКЛАДИ

В български сборници

4. Естетическата платформа на списание "Звено" (1914). // Студентски научни изследвания. Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 2006, с. 74-77.

5. Картичка, афиш, телеграма. Функция на предметите в разказите на Константин Константинов. // Сборник в памет на проф. д-р Славчо Иванов. Велико Търново: Фабер, 2007, с. 226-233.

6. Всекидневието в разказите на Константин Константинов. // Научни трудове на Русенския университет. Т. 46, сер. 7. Езикознание и литературознание. Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев". 2007, с. 150-154.

7. 1934 година: дебатът за "Кръв" на Константин Константинов. // Арнаудов сборник. Юбилеен том 5. Русе, 2008, с. 282-291.

8. Временният дом (наблюдения върху сборника "Седем часът заранта" от Константин Константинов). // Словото: образи и отражения. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти - Пловдив, 2006 и 2007. Пловдив: Контекст, 2008, с. 400-407.

9. Закон и справедливост. Героите на Константин Константинов от съдебната система. // Сборник доклади на студентка научна сесия '08. Ч. 2. Русе, 2008, с. 81-85.

10. Собствените имена на героите в разказите на Константин Константинов. // Сборник доклади на студентска научна сесия '09. Русе, 2009, с. 60-66.

11. Проблемът за "чуждото" пространство в разказите на Константин Константинов. // Арнаудов сборник. Том 6. Русе: Лени-Ан, 2010, с. 338-345.

12. Константин Константинов и българският канон (1945-1947). // Представи за българския литературен канон. Книга II. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 188-207.

10. Диспозиция и композиция в разказа "Хотел "Ниагара" на Константин Константинов // Пространствата на словото. Сборник в чест на Светлозар Игов. София, 2012, с. 450-459.

11. Градското и частното пространство в романа "Кръв" на Константин Константинов. // Арнаудов сборник. Т. 7. Русе: Лени-Ан, 2013, с. 229-241.

13. Невидимият ток: страници за Иван Бунин. Непубликувана кореспонденция между Александър Бабореко и Константин Константинов. // Нобеловата награда за литература - мост между културите. Велико Търново: Ивис, 2013, с. 226-233.

14. Димчо Дебелянов и Константин Константинов. // Димчо Дебелянов. 125 години от рождението на поета. Нови изследвания, архив, спомени. Велико Търново, 2013, с. 152-160.

15. Птици над пожарищата. Иво Андрич и Константин Константинов. // Паисиеви четения. Иво Андрич и балканското историческо битие. Научни трудове. Т. 50, кн. 1, сб. Б, 2012, Филология. Пловдив, 2013, с. 108-121.

16. Духовни пресичания: Константин Константинов и Иля Еренбург (България, 1945). // Арнаудов сборник. Т. 8. Русе: Лени Ан, 2014, с. 197-203.

17. Писателят Константин Константинов и политическата конюнктура на 40-те години на ХХ век. // 9 септември 1944: литература и политика. Съст. Пл. Дойнов. София: Кралица Маб, 2015, с. 229-239.

18. Константин Константинов и Димитър Шишманов в разлома на историята. // 9 септември 1944: литература и политика. Съст. Пл. Дойнов. София: Кралица Маб, 2015, с. 283-299.

19. Константин Константинов във "Вестник на жената". // Русенски университет "Ангел Кънчев". Т. 54, сер. 6.3. Езикознание, литературознание, изкуствознание. Русе, 2015, с. 112-116.

20. Конструиране на модел за създаване на частна литературна история. // Арнаудов сборник. Т. 9. Русе: Лени Ан, 2017, с.182-187.

21. Лирическите творби на Константин Константинов в списание "Оса". // Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев". Т. 55, Сер. 6.3, Езикознание, литературознание и изкуствознание. Русе, 2016 с. 49-53 <http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp16/6.3/6.3-10.pdf> (15.03.2019).

Резюме [англ. език]. // 55-та годишна научна конференция с международно участие на РУ&СУ '16 на тема "Интелигентната специализация - иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация". Програма & резюмета. Русе, 2016, с. 229.

22. Литературната личност на Константин Константинов. // Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев. Русе, 2016, с. 300-314.

23. Текстологични наблюдения върху първите две издания на романа "Кръв" на Константин Константинов (1933 г. и 1946 г.). (Под печат в сборника "1946" на Нов български университет.)

 

В български периодични и електронни издания

24. Времевите категории "ден по ден" и "една нощ" в късните разкази на Константин Константинов. // Littera et Lingua Series Dissertationes 2. Време и пространство във фолклора и литературата <https://naum.slav.uni-sofia.bg/sites/default/files/lili-series-dissertationes2.pdf>, 2011, с. 59-66.

25. Литературният дебют на Константин Константинов. // Света гора, № 11 (K), (Велико Търново), 2010-2011, с. 144-153.

26. Социалните роли на Константин Константинов. // Littera et Lingua, Електронно списание за хуманитаристика, г. 13, 2017, кн. 3-4. Published on Св. Наум на 16.11.2017 <https://naum.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/2016/13/3-4/mdushkova>, 10 с., ISSN 1312-6172 (29.11.2017).

 

В чуждестранни сборници

27. Невидимый ток: страницы о Иване Бунине. Неопубликованная переписка между Александром Бабореко и Константином Константиновым. // Культура - основа славянского братства. Под редакцией И. А. Прихожан и В. И. Супруна. Волгоград, 2012, с. 240-248.

28. Убежища духа: встреча Ильи Эренбурга и Константина Константинова в Болгарии в 1945. // Сталинградская гвоздика. Волгоград, 2013, с. 214-224.

29. Птици над пожарищата. Иво Андрич и Константин Константинов. // Матица српска. Зборник Матице српске за славистику, № 88, Нови сад, 2015, с. 185-199 (рецензенти: Д. Иваниħ, Д. Вукиħевиħ).

30. Georgieva E, M. Dushkova. Axiological aspects иn the tale Medenata pita by Konstantin Konstantinov. // Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie (Poland), 2018, № 7, p. 150-165. ISSN: 2449-8297.

 

РЕЦЕНЗИИ

31. Формули за живот: свобода, човечност, духовна сила. // НРБ-литературата: история, понятия, подходи. Поредица "Литературата на НРБ: история и теория". Съст. Пл. Дойнов. Кн. 5. София: Кралица Маб, Варна: Силуети, 2012, с. 561-567. Също: Електронно списание LiterNet, 29.01.2012, № 1 (146) <https://liternet.bg/publish/mdushkova/kkonstantinov.htm> (15.03.2019).

Рец. за Константинов, К. Път през годините. Неиздадени спомени. София: НБКМ, 2011.

 

АРХИВИ

32. Вестникът в архива, архивът във вестника [Рецензия от Н. Дончев в книгата му "La parole bulgare" за сборника "Седем часът заранта" от К. Константинов (1940)]. Публикация, редакция, бележки - М. Душкова. Превод от френски - Ю. Жилиев. // Литературен вестник, № 29, 19.-25.09.2012, с. 12.

 

ИНТЕРВЮТА

33. Мира Душкова: Възприех писането за Константин Константинов като мисия [Интервю на Пламен Дойнов]. // Литературен вестник, № 38, 14.-20.11.2018, с. 6-7.

 

 

© Мира Душкова
=============================
© Електронно списание LiterNet, 16.03.2019, № 3 (232)