Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

ЮБИЛЕЙНА ГОДИШНИНА НА ИМЕНИТ УЧЕН
(Доц. Милена Васева на 70 години)

Кирил Димчев, Ангел Петров

web | web

В съвременната методика на обучението по български език името на доц. Милена Васева се откроява със значимостта на нейните научни приноси в теорията и практиката на филологическото образование. Генератор на идеи, неуморим изследовател, обаятелен лектор - това са само някои от чертите на нейната професионална и човешка същност, заради които е обичана и уважавана от приятели, колеги и ученици.

Милена Петрова Васева е родена на 23 ноември 1937 г. в Благоевград. След завършване на специалността българска филология в СУ "Св. Климент Охридски" тя работи като учителка. С конкурс е избрана за редовен асистент, а по-късно и за доцент по методика на обучението по български език.

Трудът, с който доц. Милена Васева се хабилитира за доцент, е "Формиране на правописни умения и навици (4.-8. клас)", София: Народна просвета, 1982. Това е монография, в която за пръв път в българската лингвометодическа литература се интерпретират цялостно проблемите на обучението по правопис в средното училище. От методологическа гледна точка е важно да се изтъкнат съвременните виждания на авторката за спецификата на българския правопис. Коректно се разграничават принципите, характерни за българската правописна система, от методическите принципи, прилагани в обучението.

В труда са изследвани функционалните, съдържателните и технологичните аспекти на образователния процес. Голямо внимание се отделя на типичните правописни слабости, допускани в писменото общуване. Професионална е обоснованата система от методи и похвати за редактиране на правописни грешки и за предпазване от тях. Конструираната от авторката система от правописни упражнения се отличава с оригиналност. Нейната продуктивност се проявява и в създадения в съавторство с Йонка Кръстева правописен речник. В него обект на анализ са ортограмите, чието осмисляне е основа за формиране и усъвършенстване на правописната култура на подрастващите.

Сред научната и образователната ни общественост доц. Милена Васева е известна с приносите си в интерпретацията на текстове от българския литературен канон. Висока оценка заслужава студията й "Идея и слово в поезията на Христо Ботев" (В: Език и стил на Христо Ботев. София: Народна просвета, 1985, с. 30-64). Оригинални са вижданията на авторката за "контекстуален анализ" на Ботевите творби. Проучвайки езика и стила на Ботевата поезия, проникновената изследователка интерпретира "как", "с какво" и "защо" е толкова въздействащо творчеството на поета. От специално подчертаване се нуждае умението на доц. Милена Васева да тълкува органичното единство между конкретно-образното и обобщаващо-философското начало в произведенията на Христо Ботев.

Ярко се проявява стилът на юбилярката като методик с плодотворни идеи в статията й "Есе за ученическото съчинение" (В: Тенденции в обучението по български език. София: Булвест 2000, 2000, с. 193-196). Като излиза от проблемите на училищната практика, доц. Милена Васева обосновава изградена върху единни критерии парадигма на ученическите писмени работи. Авторката ратува за съобразяване с "динамичните промени в съвременния дискурс в публичното пространство, които изискват да огледаме не само тематичното осъвременяване на текстовете, с които работим, но и промяната в структурно, композиционно и езиково отношение в тях".

Иновационни са проектите на образователния процес, в създаването на които участва доц. Милена Васева - държавни образователни изисквания, учебни програми по български език, учебници и учебни помагала. Налице е стремежът й да търси резултатни средства за развиване на езиковата и на социокултурната компетентност на подрастващите - залог за повлияване върху личностното и професионалното им развитие. Привличат вниманието схващанията й за органичните връзки между етапите в развитието на ученика (1.-4., 5.-8., 9.-12. клас). Търсенията й са съсредоточени към постигане на прагматични цели - "обучението да способства за "оличностяване" на ученика в неговата социализация чрез уменията му за общуване". Методичката отчита спецификата на езиковото образование: функциите му се реализират чрез оптимизиране на уменията да се възприемат и да се създават текстове, различни по тема, по жанр, по стил. С увереност може да се твърди, че текстовете, които създава доц. Милена Васева, "адаптират високите сфери на изследователски интерес към реалния интелектуален ръст на ученика".

Юбилярката участва в колективи, създали учебници според изискванията на различни учебни програми (от 1974 г. - учебник за 8. клас; от 1984 г. - учебници за 6., 7., 9. клас; от 1992 г. - учебници за 6., 7., 8. клас; от 2000 г. - учебници за 9., 10., 11., 12., 5. и 6. клас). Това, което отличава тези учебници, е новаторският подход - като замисъл и като реализация, който се основава на съвременни търсения в областта на лингвистиката, методиката, психологията и пр. Методичката не само взема под внимание социалната поръчка, актуална за съответния културно-образователен контекст; тя предлага методически решения, които правят нейните учебници максимално функционални.

Голяма е практическата стойност на учебниците, като се има предвид мястото им в системата от учебни помагала - книги за учителя, сборници с упражнения, сборници с тестови задачи и пр. Проявява се способността на авторката не само да интерпретира лингвистични постановки, но и да обосновава система от дейности на учителя и на учениците с цел да се оптимизират процесите на учене.

Юбилеят на доц. Милена Васева е празничен повод да припомним големите й заслуги към развитието на методиката на обучението по български език и към българското езикознание. Със сърдечни приятелски и колегиални чувства отбелязваме нейния юбилей като тържество на постигнатото до момента и като обещание за бъдещи творчески успехи.

На многая лета!

 

 

© Кирил Димчев, Ангел Петров
=============================

© Български език и литература (електронна версия), 2008, № 2
© Електронно списание LiterNet, 20.06.2008, № 6 (103)

Други публикации:
Български език и литература, 2008, № 2.