СЪГЛАСИЕ

за предоставяне на неизключителни авторски и сродни права на Електронно издателство "LiterNet"

от


трите имена


номер на документ за самоличност

място на издаване

дата за издаване

ЕГН


държава

град

адрес

ЛИТЕРНЕТ ООД, собственик на Електронно издателство "LiterNet", е регистриран като администратор на лични данни с идентификационен номер 52392 съгласно Закона за защита на личните данни.
Информацията за личните данни на правоносителите е строго конфиденциална и се ползва само и единствено за целите на издателството.


имейл

телефон

 

Уважаеми издатели,

предлагам Ви да публикувате следните произведения в качеството ми на:

автор
(посочват се заглавия)

преводач
(посочва се име и фамилия на преведения автор и заглавия на преведените текстове)

съставител
(посочва се заглавие)

наследник
(име и фамилия на автор /преводач, съставител/, заглавия)

друго лице
(име и фамилия на автор /преводач, съставител/ или издател, заглавия)


Декларирам, че съм

Дата