ИЗДАТЕЛСТВО

ФИГУРА
=============================
СОФИЯ

За контакти и поръчки: тел. 02/325858 // e-mail : figura@c0msys.net

Издателството е специализирано за публикуване на литература в помощ на кандидат-студенти, учители и специалисти филолози и хуманитари.


П. П. Славейков "Съчинения", т. 1: Епика, С., 2001

Пенчо Славейков
Съчинения, т. I : Епика, С., 2001
Съст., ком. и ред.: Ст. Михайлова, К. Михайлов | ISBN 954-9985-06-7 (т.1)

Съдържание:
Епически песни 1907 Епически песни 1896, 1902 Блянове 1898; Произведения, печатани приживе на поета; Произведения, непечатани приживе на поета; Критичен коментар на текстовете

Прочетете, преди да купите:
Стоянка Михайлова, Камен Михайлов - из "Литературното наследство на П. П. Славейков"


Албена Георгиева
Разкази и разказване в българския фолклор, С., 2000
ISBN 954-9985-02-4

Съдържание >>> || Повече за книгата >>>

Прочетете, преди да купите:
За необходимостта от теория
Граници и специфика на разказите от неприказната проза

Албена Георгиева "Разкази и разказване в българския фолклор", С., 2000


сб. Българската литература - фигури на четенето, С., 2000

сб. Българската литература - фигури на четенето, С., 2000
съст.: Милена Кирова, Николай Чернокожев
ISBN 954-9985-01-6

Съдържание >>> || Повече за книгата >>>

Прочетете, преди да купите:
Николай Чернокожев "Пенчо Славейков - визии за отвъдното"
Димитър Камбуров "Яворов: разсъбличането от Ботев"
Амелия Личева "Яворов: енциклопедия на различията"


Албена Хранова
Езикът и неговите речи, С., 2000
ISBN 954-9985-04-0; поредица "Опити"

Съдържание >>> || Повече за книгата >>>

Прочетете, преди да купите:
Походката на мъртъвците или за neologism of style

Албена Хранова, Езикът и неговите речи, С., 2000

Книгите на Издателство "Фигура" може да закупите от университетските книжарници в страната, както и от книжните борси и по-големите книжарници.

 


© Електронно издателство
LiterNet, 2001
Публикувайте в LiterNet !